فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(8) صلوات پر فضیلتی بعد از نماز ظهر جمعه

در بحارالانوار از امام صادق علیه السلام منقول است: هر کس این صلوات را بر رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرستد گناهانش محو می گردد و بر دشمنانش یاری کرده شود و روزی بر او گشاده می گردد و در بهشت از رفقای حضرت محمد صلی اللَّه علیه و آله خواهد بود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد حتی لایبقی صلوه اللهم بارک علی محمد و آل محمد حتی لایبقی برکه اللهم و سلم علی محمد و آل محمد حتی لایبقی سلام و ارحم محمدا و آل محمد حتی لایبقی رحمه.

(9) صلوات جهت پاک شدن از گناهان به مدت یکسال

در مصباح المتهجد از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است، هر کس بعد از نماز ظهر بگوید:
اللهم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک و رسلک علی محمد و آل محمد.
تا یک سال هیچ گناه بر او نوشته نمی شود.

(10) صلوات بسیار مهم و با فضیلت بسیار

اللهم صل علی سیدنا محمد و اله صلاه نتجینابها من جمیع الاهوال و الافات و تقضی لنابها جمیع الحاجات و تطهر نابها من جمیع السیئات و ترفعنابها عندک اعلی الدرجات و تبلغنا بها اقصی الغایات من الخیرات فی الحیاه و بعد الممات انک علی کل شی ء قدیر.