فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(7) صلوات جهت پاک شدن از تمام گناهان

و ابن بابویه از ابوحمزه روایت کرده است که از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم که چگونه صلوات فرستم بر (محمد و آل محمد)؟ فرمود: که می گویید
صلوات اللَّه و صلوات ملائکته و انبیائه و رسله و جمیع خلقه علی محمد و ال محمد و السلام علیه و علیهم و رحمه اللَّه و برکاته.
عرض کردم چه خواهد بود ثواب آن؟ فرمودند: به خدا قسم از گناهان بیرون می آید، مانند روزی که از مادر متولد شده است.

(8) صلوات پر فضیلتی بعد از نماز ظهر جمعه

در بحارالانوار از امام صادق علیه السلام منقول است: هر کس این صلوات را بر رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرستد گناهانش محو می گردد و بر دشمنانش یاری کرده شود و روزی بر او گشاده می گردد و در بهشت از رفقای حضرت محمد صلی اللَّه علیه و آله خواهد بود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد حتی لایبقی صلوه اللهم بارک علی محمد و آل محمد حتی لایبقی برکه اللهم و سلم علی محمد و آل محمد حتی لایبقی سلام و ارحم محمدا و آل محمد حتی لایبقی رحمه.

(9) صلوات جهت پاک شدن از گناهان به مدت یکسال

در مصباح المتهجد از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است، هر کس بعد از نماز ظهر بگوید:
اللهم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک و رسلک علی محمد و آل محمد.
تا یک سال هیچ گناه بر او نوشته نمی شود.