فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(2) صلواتی که تا یک هفته ملائکه برایش صلوات فرستند

در کتاب جمال الاسبوع از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: هر کس بعد از نماز عصر روز جمعه ده مرتبه بگوید:
اللهم صل علی محمد و آل محمد الاوصیاء المرضیین بافضل صلواتک و بارک علیهم بافضل برکاتک و علیه و علیهم السلام و علی ارواحهم و اجسادهم و رحمه اللَّه و برکاته.
ملائکه برای آن شخص از ای جمعه تا جمعه دیگر در همین ساعت صلوات می فرستند.

(3) جهت نجات از آتش جهنم

در کتاب ثواب الاعمال از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که به صباح بن سیابه فرمودند: میل داری به تو تعلیم نمایم چیزی را که روی تو را از گرمی آتش جهنم نگه دارد. عرض کرد: بلی فرمودند: بعد از نماز صبح صد مرتبه بگو:
اللهم صل علی محمد و آل محمد
که حق تعالی نگه می دارد روی تو را از گرمی جهنم.

(4) صلوات جهت یک سال گناه

از حضرت صادق علیه السلام منقول است هر که در روز جمعه بعد از نماز صبح بگوید اللهم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک و حمله عرشک و جمیع خلقک و سمائک و ارضک و انبیائک و رسلک علی محمد و آل محمد.
تا یک سال هیچ گناهی بر او نوشته نشود.
(بحار الانوار ج 89، ص 354)