فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

بخش 8 صلواتهای پر فضیلت

(1) صلواتی که انسان را یک هفته در امان دارد

از حضرت صادق علیه السلام در بحار جلد 90 صفحه 56 نقل شد که هر کس بعد از نماز ظهر روز جمعه سه مرتبه بگوید:
اللهم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک و رسلک علی محمد و آل محمد.
در امان است تا جمعه دیگر.

(2) صلواتی که تا یک هفته ملائکه برایش صلوات فرستند

در کتاب جمال الاسبوع از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: هر کس بعد از نماز عصر روز جمعه ده مرتبه بگوید:
اللهم صل علی محمد و آل محمد الاوصیاء المرضیین بافضل صلواتک و بارک علیهم بافضل برکاتک و علیه و علیهم السلام و علی ارواحهم و اجسادهم و رحمه اللَّه و برکاته.
ملائکه برای آن شخص از ای جمعه تا جمعه دیگر در همین ساعت صلوات می فرستند.