فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(9) قبل از هر دعا بگوید

از ابی درداء از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله برای خدا هشت اسم است که در ساق عرش و قلب خورشید و در بهشت و درخت طوبی نوشته شده، هر کس قبل از دعا بگوید مستجاب شود.
یا دائم، یا حی، یا وتر، یا فرد، یا احد، یا قوی، یا قدیم یا قادر.

(10) جهت صفای قلب

بعد از نماز صبح به جهت صفای قلبش کلمه (یا نور) را به عددش که 267 می باشد بگوید.

(11) جهت هر مشکلی که دارید

گویند از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است هرگاه مشکلی مرا پیش آمد این کلمات بر سه پاره کاغذ می نوشتم و در آب روان می انداختم. آن مشکل حل می شد و کلمات این است. (هو الحافظ و الکافی وحده)