فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(34) نماز استغاثه به حضرت زهرا سلام اللَّه علیها

نماز استغاثه به حضرت بتول سلام اللَّه علیها روایت شده که هر گاه تو را حاجتی باشد به سوی حق تعالی و سینه ات از آن تنگ شده باشد پس دو رکعت نماز بکن و چون سلام نماز گفتی سه مرتبه تکبیر بگو و تسبیح حضرت فاطمه سلام اللَّه علیها
بخوان پس بسجده برو و بگو صد مرتبه (یا مولاتی یا فاطمه اغیثینی) پس جانب راست رو را بر زمین گذارد و همین را صد مرتبه بگو پس جانب چپ رو را بر زمین گذار و صد مرتبه بگو پس باز به سجده رود و صد و ده مرتبه بگو و حاجت خود را یاد کن به درستی که خداوند بر می آورد آن را.

بخش 7 خواص اسماء الحسنی

(1) می خواهید حاجتتان روا شود.

گویند هر که سجده بیست و یک مرتبه (یا ذالجلال و الاکرام) بگوید و حاجت بخواهد، روا می شود. ان شاء اللَّه.