فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(33) نماز امام زمان (عج) در شب جمعه

در کتاب پنجم ثاقب نقل کرده از ناحیه مقدسه امام زمان علیه السلام که هر کس را به سوی حق تعالی حاجتی باشد پس باید که بعد از نصف شب جمعه غسل کند و دو رکعت نماز گذارد. در رکعت اول بخواند سوره حمد را و چون به ایاک نعبد و ایاک نستعین برسد صد مرتبه با کمک تسبیح آن را تکرار کند و بعد از آن که صد مرتبه تمام شد بقیه سوره حمد را بخواند و بعد سوره قل هو اللَّه احد را یک مرتبه بخواند و به رکوع رفته و هفت مرتبه بگوید: سبحان ربی العظیم و بحمده و بعد به سجده رفته و هفت مرتبه سبحان ربی الاعلی و بحمده را در هر سجده گفته می شود و رکعت دوم را نیز مانند رکعت اول بجا می آورد و بعد از تمام شدن نماز این دعا را بخواند پس به درستی که حق تعالی البته حاجت او را بر می آورد. و دعا این است:
اللهم ان اطعتک فالمحمده لک و ان عصیتک فالحجه لک منک الروح و منک الفرج سبحان من انعم و شکر سبحان من قدر و غفر اللهم ان کنت عصیتک فانی قد اطعتک فی احب الاشیاء الیک و هو الایمان بک لم اتخذلک ولدا و لم ادع لک شریکا منا منک به علی لا منا منی به علیک و قد عصیتک یا الهی علی غیر وجه المکابره و لا الخروج عن من عبودیتک و لا الجحود لربوبیتک و لکن اطعت هوای و ازلنی الشیطان فلک الحجه علی و البیان فان تعذبنی فبذنوبی غیر ظالم لی و ان تغفرلی و ترحمنی فانک جواد کریم (و بعد از آن تا نفس او وفا کند) یا کریم یا کریم (را مکرر بگوید و بعد از آن بگوید) یا امنا من کل شی ء و کل شی ء منک خائف حذر اسئلک بآمنک من کلشی ء و خوف کل شی ء منک ان تصلی علی محمد و ال محمد و ان تعطینی امانا لنفسی و اهلی و ولدی و سائر ما انعمت به علی حتی لا اخاف و لا احذر من شی ء ابدا انک علی کلشی ء قدیر و حسبنا اللَّه و نعم الوکیل یا کافی ابرهیم نمرود و یا کافی موسی فرعون اسئلک ان تصلی علی محمد و ال محمد و ان تکفینی شر فلان به فلان (به جای فلان پسر فلان شخصی را که از ضرر او می ترسد و نام پدر او را بگوید و از حق تعالی طلب کند که ضرر او را رفع نماید و کفایت کند.

(34) نماز استغاثه به حضرت زهرا سلام اللَّه علیها

نماز استغاثه به حضرت بتول سلام اللَّه علیها روایت شده که هر گاه تو را حاجتی باشد به سوی حق تعالی و سینه ات از آن تنگ شده باشد پس دو رکعت نماز بکن و چون سلام نماز گفتی سه مرتبه تکبیر بگو و تسبیح حضرت فاطمه سلام اللَّه علیها
بخوان پس بسجده برو و بگو صد مرتبه (یا مولاتی یا فاطمه اغیثینی) پس جانب راست رو را بر زمین گذارد و همین را صد مرتبه بگو پس جانب چپ رو را بر زمین گذار و صد مرتبه بگو پس باز به سجده رود و صد و ده مرتبه بگو و حاجت خود را یاد کن به درستی که خداوند بر می آورد آن را.

بخش 7 خواص اسماء الحسنی