فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(31) نمازهای شبهای ایام هفته و نماز اول هر ماه

نماز شب شنبه
رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله فرمود: هر کس شب شنبه دو رکعت نماز کند به حمد و توحید و بیست و پنج بار تسبیحات اربعه (سبحان اله و الحمدللَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اکبر) حق تعالی گناهان او را بیامرزد و از گناهان بیرون رود مثل روزی که از مادر متولد شده است.
نماز شب یکشنبه
رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله فرمود: هر کس شب یکشنبه شش رکعت نماز کند در هر رکعت بعد از حمد هفت بار توحید بخواند خدای تعالی به او مزد شاکرین و صابرین و اعمال متقین بخشد و برایش عبادت چهل سال بنویسد و از جایش برنخیزد مگر آمرزیده و از دنیا برون نشود تا جایش را در بهشت ببیند و مرا هم در خوابش ببیند و هر کس مرا در خوابش دید بهشت برایش واجب شود. (جمال الاسبوع)
نماز شب دوشنبه
رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله فرمود: هر کس شب دوشنبه دو رکعت نماز کند در هر رکعت پانزده حمد و پانزده توحید و پانزده قل اعوذ برب الناس و پانزده قل اعوذ برب الفلق بخواند و بعد از تمام شدن نماز پانزده آیه الکرسی قرائت کند خداوند نامش را از بهشتیان گرداند و اگر چه از اهل آتش باشد برایش گناهان آشکار را آمرزد و برایش به هر آیه ای که خوانده یک حج و یک عمره نویسد و گویا دو بنده از فرزندان اسماعیل علیه السلام آزاد کرده و شهید بمیرد. (جمال الاسبوع، ص 64)
نماز شب سه شنبه
رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله فرمود: هر کس شب سه شنبه دو رکعت نماز گزارد در رکعت اول حمد و انا انزلنا و در رکعت دوم حمد و هفت بار قل هو اللَّه بخواند خدا برایش می آمرزد و درجات او را بلند نماید و به او از نزد خدا در بهشت خیمه ای از در عطا شود که وسیعتر از یک شهر در دنیا است. (جمال الاسبوع، ص 77)
نماز شب چهارشنبه
رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله فرمودند: هر کس در شب چهارشنبه دو رکعت نماز کند بعد از حمد در هر رکعت آیه الکرسی و توحید و قدر بخواند خداوند گناهان گذشته و آینده او را بیامرزد.
نماز شب پنج شنبه
از فاطمه زهرا سلام اللَّه علیها روایت شده که رسول خدا مرا شب پنج شنبه نمازی آموخت هر کس شش رکعت (سه دو رکعتی) نماز کند در هر رکعت بعد از حمد بخواند:
قل اللهم مالک الملک توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و نذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شی ء قدیر تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و تزرق من تشاء بغیر حساب.
بخواند چون از نماز فارغ شد بگوید:
جزی اللَّه محمدا ما هو اهله (خدا برایش بیامرزد هر گناهی را تا هفتاد سال و به او از ثواب ناشمار عطا فرماید).
نماز شب جمعه
از رسول خدا روایت شده هر کس شب جمعه دو رکعت نماز کند در هر رکعت بعد از حمد هفتاد مرتبه توحید بخواند و بعد از تمام شدن نماز هفتاد بار بگوید استغفروا اللَّه به آن خدایی که مرا به حق انگیخته اگر با این نماز نمازگذار برای تمام امتم دعا کند از خدا برای آنها بهشت را به شفاعتش می گیرد و خداوند به او به هر حرفی در این استغفار به عدد نجوم آسمان خانه بخشد و در هر خانه به عدد نجوم آسمان قصر باشد و در هر قصری به شمار ستارگان آسمان خزینه در هر خزینه همان قدر سریر در هر سریری همان قدر فرش و به عدد نجوم جاریه خدای مهربان همه این ثوابها را عطا می کند به کسی که این دو رکعت را بخواند.

(32) نماز اول هر ماه

دو رکعت می باشد در رکعت اول بعد از حمد سی مرتبه (قل هو اللَّه احد) و در رکعت دوم بعد از حمد سی مرتبه (انا انزلناه) بخواند و بعد از نماز صدقه ای بدهد چون چنین کند سلامتی خود را در آن ماه از حق تعالی بخرد و در بعضی روایات نقل است که بعد از نماز بخواند این دعا را.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
و ما من دابه فی الارض الا علی اللَّه رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین بسم اللَّه الرحمن الرحیم و ان یمسسک اللَّه بضر فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم بسم اللَّه الرحمن الرحیم سیجعل اللَّه بعد عسر یسرا ماشاء اللَّه لا قوه الا باللَّه حسبنا اللَّه و نعم الوکیل و افوض امری الی اللَّه ان اللَّه بصیر بالعباد لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب لاتذرنی فردا او انت خیر الوارثین

(33) نماز امام زمان (عج) در شب جمعه

در کتاب پنجم ثاقب نقل کرده از ناحیه مقدسه امام زمان علیه السلام که هر کس را به سوی حق تعالی حاجتی باشد پس باید که بعد از نصف شب جمعه غسل کند و دو رکعت نماز گذارد. در رکعت اول بخواند سوره حمد را و چون به ایاک نعبد و ایاک نستعین برسد صد مرتبه با کمک تسبیح آن را تکرار کند و بعد از آن که صد مرتبه تمام شد بقیه سوره حمد را بخواند و بعد سوره قل هو اللَّه احد را یک مرتبه بخواند و به رکوع رفته و هفت مرتبه بگوید: سبحان ربی العظیم و بحمده و بعد به سجده رفته و هفت مرتبه سبحان ربی الاعلی و بحمده را در هر سجده گفته می شود و رکعت دوم را نیز مانند رکعت اول بجا می آورد و بعد از تمام شدن نماز این دعا را بخواند پس به درستی که حق تعالی البته حاجت او را بر می آورد. و دعا این است:
اللهم ان اطعتک فالمحمده لک و ان عصیتک فالحجه لک منک الروح و منک الفرج سبحان من انعم و شکر سبحان من قدر و غفر اللهم ان کنت عصیتک فانی قد اطعتک فی احب الاشیاء الیک و هو الایمان بک لم اتخذلک ولدا و لم ادع لک شریکا منا منک به علی لا منا منی به علیک و قد عصیتک یا الهی علی غیر وجه المکابره و لا الخروج عن من عبودیتک و لا الجحود لربوبیتک و لکن اطعت هوای و ازلنی الشیطان فلک الحجه علی و البیان فان تعذبنی فبذنوبی غیر ظالم لی و ان تغفرلی و ترحمنی فانک جواد کریم (و بعد از آن تا نفس او وفا کند) یا کریم یا کریم (را مکرر بگوید و بعد از آن بگوید) یا امنا من کل شی ء و کل شی ء منک خائف حذر اسئلک بآمنک من کلشی ء و خوف کل شی ء منک ان تصلی علی محمد و ال محمد و ان تعطینی امانا لنفسی و اهلی و ولدی و سائر ما انعمت به علی حتی لا اخاف و لا احذر من شی ء ابدا انک علی کلشی ء قدیر و حسبنا اللَّه و نعم الوکیل یا کافی ابرهیم نمرود و یا کافی موسی فرعون اسئلک ان تصلی علی محمد و ال محمد و ان تکفینی شر فلان به فلان (به جای فلان پسر فلان شخصی را که از ضرر او می ترسد و نام پدر او را بگوید و از حق تعالی طلب کند که ضرر او را رفع نماید و کفایت کند.