فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(30) نماز صلوه المضطر

در کتاب تحفه المهدویه مرقوم است که از برای حوائج بخواند و آن چهار رکعت است در هر رکعت به یک سلام در رکعت اول بعد از حمد بیست و پنج مرتبه بگوید: (افوض امری الی اللَّه ان اللَّه بصیر بالعباد) و در رکعت دوم بعد از حمد بیست و پنج مرتبه (لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاسبجبناله و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المومنین) و در رکعت سوم بعد از حمد بیست و پنج مرتبه بگوید: (حسبی اللَّه و نعم الوکیل) و در رکعت چهارم بعد از حمد بیست و پنج مرتبه (لا حول و لا قوه الا باللَّه العلی العظیم) و بعد از نماز بیست و پنج مرتبه صلوات بفرستد و حاجتش را از خدا بخواهد.

(31) نمازهای شبهای ایام هفته و نماز اول هر ماه

نماز شب شنبه
رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله فرمود: هر کس شب شنبه دو رکعت نماز کند به حمد و توحید و بیست و پنج بار تسبیحات اربعه (سبحان اله و الحمدللَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اکبر) حق تعالی گناهان او را بیامرزد و از گناهان بیرون رود مثل روزی که از مادر متولد شده است.
نماز شب یکشنبه
رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله فرمود: هر کس شب یکشنبه شش رکعت نماز کند در هر رکعت بعد از حمد هفت بار توحید بخواند خدای تعالی به او مزد شاکرین و صابرین و اعمال متقین بخشد و برایش عبادت چهل سال بنویسد و از جایش برنخیزد مگر آمرزیده و از دنیا برون نشود تا جایش را در بهشت ببیند و مرا هم در خوابش ببیند و هر کس مرا در خوابش دید بهشت برایش واجب شود. (جمال الاسبوع)
نماز شب دوشنبه
رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله فرمود: هر کس شب دوشنبه دو رکعت نماز کند در هر رکعت پانزده حمد و پانزده توحید و پانزده قل اعوذ برب الناس و پانزده قل اعوذ برب الفلق بخواند و بعد از تمام شدن نماز پانزده آیه الکرسی قرائت کند خداوند نامش را از بهشتیان گرداند و اگر چه از اهل آتش باشد برایش گناهان آشکار را آمرزد و برایش به هر آیه ای که خوانده یک حج و یک عمره نویسد و گویا دو بنده از فرزندان اسماعیل علیه السلام آزاد کرده و شهید بمیرد. (جمال الاسبوع، ص 64)
نماز شب سه شنبه
رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله فرمود: هر کس شب سه شنبه دو رکعت نماز گزارد در رکعت اول حمد و انا انزلنا و در رکعت دوم حمد و هفت بار قل هو اللَّه بخواند خدا برایش می آمرزد و درجات او را بلند نماید و به او از نزد خدا در بهشت خیمه ای از در عطا شود که وسیعتر از یک شهر در دنیا است. (جمال الاسبوع، ص 77)
نماز شب چهارشنبه
رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله فرمودند: هر کس در شب چهارشنبه دو رکعت نماز کند بعد از حمد در هر رکعت آیه الکرسی و توحید و قدر بخواند خداوند گناهان گذشته و آینده او را بیامرزد.
نماز شب پنج شنبه
از فاطمه زهرا سلام اللَّه علیها روایت شده که رسول خدا مرا شب پنج شنبه نمازی آموخت هر کس شش رکعت (سه دو رکعتی) نماز کند در هر رکعت بعد از حمد بخواند:
قل اللهم مالک الملک توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و نذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شی ء قدیر تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و تزرق من تشاء بغیر حساب.
بخواند چون از نماز فارغ شد بگوید:
جزی اللَّه محمدا ما هو اهله (خدا برایش بیامرزد هر گناهی را تا هفتاد سال و به او از ثواب ناشمار عطا فرماید).
نماز شب جمعه
از رسول خدا روایت شده هر کس شب جمعه دو رکعت نماز کند در هر رکعت بعد از حمد هفتاد مرتبه توحید بخواند و بعد از تمام شدن نماز هفتاد بار بگوید استغفروا اللَّه به آن خدایی که مرا به حق انگیخته اگر با این نماز نمازگذار برای تمام امتم دعا کند از خدا برای آنها بهشت را به شفاعتش می گیرد و خداوند به او به هر حرفی در این استغفار به عدد نجوم آسمان خانه بخشد و در هر خانه به عدد نجوم آسمان قصر باشد و در هر قصری به شمار ستارگان آسمان خزینه در هر خزینه همان قدر سریر در هر سریری همان قدر فرش و به عدد نجوم جاریه خدای مهربان همه این ثوابها را عطا می کند به کسی که این دو رکعت را بخواند.

(32) نماز اول هر ماه

دو رکعت می باشد در رکعت اول بعد از حمد سی مرتبه (قل هو اللَّه احد) و در رکعت دوم بعد از حمد سی مرتبه (انا انزلناه) بخواند و بعد از نماز صدقه ای بدهد چون چنین کند سلامتی خود را در آن ماه از حق تعالی بخرد و در بعضی روایات نقل است که بعد از نماز بخواند این دعا را.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
و ما من دابه فی الارض الا علی اللَّه رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین بسم اللَّه الرحمن الرحیم و ان یمسسک اللَّه بضر فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم بسم اللَّه الرحمن الرحیم سیجعل اللَّه بعد عسر یسرا ماشاء اللَّه لا قوه الا باللَّه حسبنا اللَّه و نعم الوکیل و افوض امری الی اللَّه ان اللَّه بصیر بالعباد لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب لاتذرنی فردا او انت خیر الوارثین