فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(16) نمازی که مادر باید برای فرزند مریضش بخواند

در کتاب صحایف الاعمال مسطور است که شخصی مریض شده بود به بیماری سختی، چنان که از حیات وی قطع امید شده بود. امام جعفر صادق علیه السلام به عیادت آن مرد رفت. مادر او را دید که در کنار فراش او نشسته و گریه و زاری و جزع می کند. آن حضرت فرمود: ای مادر! وضو بساز و دو رکعت نماز بخوان و در سجده بگو: (اللهم انت وهبته لی و لم یک شیئا فهبه لی هبه جدیده) چون آن زن نماز را خواند، مرض آن پسر به صحت پیوست به نوعی که طعامی در آن روز طبخ شده بود آن پسر با مادر خود از آن طعام میل کرد.

(17) نماز مجرب برای قطع تب

دو رکعت نماز بخواند در هر رکعتی حمد سه مرتبه و آیه الکرسی و آیه الا له الخلق و الامر تبارک اللَّه رب العالمین. و این دعا را بنویسد و بشوید. آن شخص که تب دارد بخورد.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
اللهم اتشفع بنبیک محمد صلی اللَّه علیه و آله یا محمد استشفع بک علی رب فی قضاء حاجتی و هو شفاء هذا المریض یا اللَّه یا اللَّه یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذالجلال و الاکرام برحمتک یستغیث الان خفف اللَّه عنکم یرید اللَّه ان یخفف عنکم ذلک تخفیف من ربکم و رحمه.

(18) نماز برای رفع درد گردن

دو رکعت است در هر رکعتی الحمد یک مرتبه و سوره اذا زلزلت الارض سه مرتبه.