فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(1) از گفتار ائمه معصومین علیهم السلام

حضرت ابی عبداللَّه علیه السلام: اگر سوره (حمد) را هفتاد بار بر مرده بخوانند و روح در بدنش باز آید شگفت نیست.
امام جعفر صادق علیه السلام: در جواهر القرآن مسطور است هر که سوره (فاتحه) را میان نافله صبح و نماز صبح بخواند به نیت صحت از آن بیماری شفا یابد.
امام محمد باقر علیه السلام: در مکارم الاخلاق روایت است هرگاه تو را علتی باشد که بر نفس خود از آن مرض بترسی بخوان سوره (انعام) را، به تو نمی رسد از آن علت مکروهی.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: در مجمع البیان فرمودند: کسی که در روز جمعه سوره (اصحاب کهف) را قرائت کند آمرزیده شود گناهان او تا جمعه دیگر و به او نوری عطا شود که برسد تا به آسمان و نگاهدارد خدا او را از فتنه دجال.
امام جعفر صادق علیه السلام: در کتاب تفسیر مجمع البیان روایت کرده: هر که سوره (بنی اسرائیل) را در تمام شبهای جمعه بخواند نمیرد تا حضرت مهدی علیه السلام را زیارت کند و از اصحاب آن جناب شود.
امام جعفر صادق علیه السلام: در تفسیر برهان روایت کرده: هر که سوره (اصحاب کهف) را بنویسد و در شیشه ای که سر او تنگ باشد بگذارد و در منزلش نگاه دارد او و اهل او از فقر و قرض و اذیت مردم ایمن گردند.
اگر خواهی کسی را از خود دور گردانی نه مرتبه سوره (الکوثر) را بخوان و به جانب او بدم به اختیار خود برود.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: فرمود شیطان بگریزد از خانه ای که در آنجا (سوره البقره) خوانند و فرمود: آموختن و خواندن این سوره خیر و برکت است. و فرمودند: هر که سوره البقره را شب بخواند، سه شب شیطان در آن خانه نیاید و امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: اگر این سوره را هفت بار بر مصروع یا دیوانه خوانند یا بنویسند و بر گردنش بندد شفا یابد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: هر کس سوره (حشر) را بخواند همه چیز از بهشت و دوزخ و عرش و کرسی بر او صلوات فرستند و برای او استغفار کنند و اگر در آن روز یا آن شب بمیرد شهید مرده، و نیز فرمودند: خدای تعالی گناهان گذشته و آینده او را بیامرزد. حضرت فرمودند: اسم اعظم خدا در شش آیه آخر سوره حشر است.
حضرت علی علیه السلام: هر کس سوره (ملک) را بخواند روز قیامت بر بالهای ملائکه آید و رویش در حسن مثل روی یوسف باشد و رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله فرمود: دوست دارم که این سوره در دل هر مومنی باشد و هر که آن را تلاوت کند گویا لیله القدر را زنده نگهداشته است.
امام جعفر صادق علیه السلام: هر کس سوره (جن) را بسیار بخواند تا در دنیا باشد از شر جنیان و سحر و کید خلق ایمن باشد و کسی نتواند به او ضرر رساند و در آخرت با حضرت محمد صلی اللَّه علیه و آله و اهل بیت او محشور باشد و به عدد هر جن ء شیطانی بنده آزاد کرده و هر جا این سوره خوانده شود اجنه از آنجا فرار کنند و اگر صاحب غمی آن را بخواند اندوه او بر طرف گردد و اگر محبوسی بخواند از حبس رها شود و اگر قرض داری بخواند قرض ادا گردد.
امام جعفر صادق علیه السلام: در وسائل الشیعه از ایشان روایت شده هر کس سوره (عم یتسائلون) را هر روز بخواند سال او به سر نیاید مگر آن که زیارت بیت اللَّه الحرام را.
امام جعفر صادق علیه السلام: هر کس سوره (حج) را در هر سه روز یک مرتبه بخواند یک سال تمام نشود که موفق به زیارت بیت اللَّه الحرام می گردد.
امام محمد باقر علیه السلام: در برهان روایت کرده هر کس سوره (طور) را بخواند حق تعالی جمع فرماید برای او خیر دنیا و آخرت را.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: در خواص القرآن روایت نموده هر که سوره (طور) را قرائت کند بر خدا سزاوار است که او را از عذابش ایمن کند و به نعمتهای بهشتی متنعم فرماید، و اگر شخصی در زندان باشد و به قرائت آن مداومت کند، خلاص شود.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: در خواص القرآن فرمودند هر که سوره (لقمان) را تلاوت کند در قیامت حضرت لقمان رفیق او باشد و به عدد تمام کسانی که امر به معروف و نهی از منکر کرده اند ده حسنه به او عطا شود و هر که در اندرونش دردی باشد بنویسد و بشوید و آبش را بیاشامد شفا یابد و اگر از موضعی خون زیاد رود بنویسد و بر آن موضع بندد، ساکن شود.
امام جعفر صادق علیه السلام: در برهان روایت کرده هر که سوره (اقتربت الساعه) را قرائت نماید از قبر بیرون آید و بر ناقه ای از ناقه های بهشتی سوار شود.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: در خواص القرآن روایت است که هر کس سوره (احقاف) را بخواند به عدد تمام مردهایی که بر زمین راه رفته اند، ده حسنه در دیوان اعمال او نوشته شود و ده گناه او آمرزیده شود و ده درجه بلند شود و ره که بر خود بندد یا بر طفلی قوی جسم می شود.
امام جعفر صادق علیه السلام: در تفسیر برهان روایت کرده هر کس به مالش دل گرفتار بود سوره (دخان) را بنویسد و بشوید و آب آن را بیاشامد شفا یابد ان شاء اللَّه تعالی.
در مصباح شیخ کفعمی موقوم است: هر کس آن را بر طفلی بندد از شر اجنه و جانوران محفوظ ماند ان شاء اللَّه تعالی.
امام جعفر صادق علیه السلام: در کتاب بحارالانوار منقول است هر کس در شب جمعه سوره (جمعه) را قرائت کند، کفاره گناهان او باشد از این جمعه تا جمعه دیگر.
امام جعفر صادق علیه السلام: در برهان آمده که هر کس شبهای جمعه سوره (اذا وقعت الواقعه) را قرائت کند، خدا و خلق او را دوست می دارند، و در دنیا تنگی و گدایی نبیند و آفتی از آفات دنیا به وی نرسد و در آخرت از رفقای حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام باشد.
در مصباح شیخ کفعمی آمده است: هر کس در شبهای جمعه سوره (انا انزلناه) را قرائت کند هرگز منافق نشود ان شاء اللَّه تعالی.
در مصباح شیخ کفعمی مسطور است: اگر زنی را درد زائیدن دشوار شود سوره (اذا وقعت الواقعه) را بنویسند و بر او بندند، به آسانی فارغ شود.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: در خواص القرآن روایت است هر که سوره (اذا وقعت الواقعه) را قرائت نماید نوشته نشود از غافلان و اگر بنویسند و در منزل گذارند خیر و برکت در آن پیدا شود و کسی که مواظبت بر قرائت آن نماید فقیر و بیچاره نشود و موجب زیادی حفظ و توفیق و وسعت در مال گردد.
امام محمد باقر علیه السلام: در تفسیر برهان روایت کرده است هر کس در شب جمعه سوره (ص) را قرائت نماید، عطا شود به او از خیر دنیا و آخرت آنچه عطا کرده نمی شود به احدی از مردم مگر پیغمبر مرسل یا ملک مقرب، و داخل بهشت شود او هر که را دوست دارد از اهل بیتش حتی خادم او، اگر چه در حد عیال او نباشد، و در حد کسی که شفاعت او را می کند نباشد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: در کتاب خواص القرآن روایت است هر که سوره (ص) را بخواند خدا نگه می دارد او را از اصرار نمودن بر گناه صغیره و کبیره، و اگر این سوره را کسی بنویسد و در زیر فرش محل نشستن قاضی که به غیر حق حکم می دهد بگذارد، زیاده از سه روز امر قضا در دست او نماند و عیوب او بر مردم آشکار شود و از این عمل معزول گردد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: در تفسیر برهان منقول است هر که شب جمعه سوره (حم دخان) را قرائت نماید حق تعالی گناهان گذشته او را بیامرزد، و هر که بنویسد و با خود دارد، از کید شیطان ایمن گردد، و اگر بنویسد و زیر متکای خود نهد خواب خوش بیند و از اضطراب محفوظ ماند، و اگر بشویند و آب آن را صاحب درد شقیقه بیاشامد شفا یابد، و اگر بنویسد و در دکان یا در مال التجاره گذارد منفعت زیاد پیدا کند.
در خواص سوره یس: در تفسیر مجمع البیان و تفسیر برهان و لئالی الاخبار، از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان فرمودند: از برای هر چیزی قلبی است و قلب قرآن سوره (یس) است، پس هر که قرائت کند این سوره را پیش از خوابیدن یا در روز پیش از آن که شام شود، از محفوظین بوده باشد و از مرزوقین، و هر که در شب قبل از خواب قرائت کند حق سبحانه و تعالی موکل گرداند به او هزار ملک که محافظت نمایند او را از شر شیطان رجیم، و از هر آفتی، و اگر در آن روز بمیرد او را داخل بهشت گرداند، و در غسل او حاضر شوند سی هزار ملک که تمام آنها برای او طلب آمرزش کنند، و با استغفار مشایعت نمایند جنازه او را تا سر قبر، پس چون او را داخل لحد نمایند، می باشند در جوف قبر او، و عبادت خدا می کنند و ثواب صلوات آنها برای اوست و وسیع می شود قبر او به قدری که چشم کار کند، و ایمن می شود از فشار قبر، و از قبر او نوری به سوی آسمان ساطع می شود تا وقتی که از قبر بیرون آید، پس جمیع آن ملائکه با او هستند و سخن می گویند، و او را بشارت به خوشی می دهند و در روی او می خندند تا او را از میزان و صراط می گذرانند، پس او را در جایی که پیغمبران هستند قرار دهند و حق تعالی به او می فرماید: ای بنده من شفاعت کن در هر که خواهی و سوال نما هر چه خواهی تا به تو عطا کنم، پس شفاعت می کند و خدا قول می فرماید و سوال می کند و خدا عطا می فرماید و حساب کرده نمی شود، و خلایق گویند: (سبحان اللَّه! گویا این بنده یک گناه هم نداشت) و می باشد از رفیقان رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و آله
امام جعفر صادق علیه السلام: در مجمع البیان روایت است هر کس در شب جمعه سه سوره ای را که اول آن (طس) است (سوره شعرا، نمل، قصص) تلاوت کند از دوستان خداوند متعال و در جوار و در کنف قادر ذوالجلال خواهد بود و جای دهد خداوند او را در بهشت عدن، که وسط بهشت است، با پیغمبران و مرسلین و اوصیا باشد، و در دنیا هرگز تنگدستی به او نرسد، و در آخرت حق تعالی آن قدر از فضل و رحمت خود به او مزد عطا فرماید که راضی و خشنود شود زیاده بر رضایت و خشنودی او، و به او تزویج فرماید صد نفر حوریه از حورالعین را.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: در مجمع البیان روایت نموده هر کس سوره (الم تنزیل) که سجده باشد و سوره (تبارک الذی بیده الملک) را قرائت نماید مانند کسی است که شب قدر را احیا کرده باشد.
امام جعفر صادق علیه السلام: در مجمع البیان روایت است هر کس در شب جمعه سوره (الم سجده) را بخواند حق تعالی نامه عمل او را به دست راست او دهد و حساب او را نکند، و از رفیقان حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله و اهل بیت طاهرین علیه السلام باشد.
امام جعفر صادق علیه السلام: در مصباح شیخ کفعمی روایت است هر کس در شب جمعه، سوره (سبا و فاطر) هر دو را قرائت کند، در حفظ و حمایت خداوند عالم باشد. هر کس در روز جمعه قرائت کند در آن روز به او مکروهی نمی رسد و عطا می شود به او از خیر دو دنیا آنچه در قلب او خطور نکرده باشد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: هر که در وقت خواب یازده مرتبه سوره (انا انزلناه) را بخواند حق تعالی، یازده ملک بر او موکل گرداند که او را از شر شیطان حفظ کنند تا صبح.

بخش 5 دعاهای قرآن که با ربنا شروع می شود

دعاهای قرآن به کلمه ربنا

1 - ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار 201/2
پروردگارا در دنیا و آخرت به ما نیکی و احسان فرما و ما را از عذاب آتش دوزخ مصون بدار.
2 - ربنا اتنا فی الدنیا و ماله فی الاخره من خلاق 200/2
پروردگارا در دنیا رحمت و نعمت به ما عنایت کن هر که از رحمت تو محروم شد در آخرت بهره ندارد.
3 - ربنا اتنا من لدنک رحمه و هیی لنا من امرنا رشدا. 10/18
پروردگارا ما، از جانب خود بر ما رحمتی فرست و برای رشد عقلی ما وسائل هدایت و ارشاد آماده فرما.
4 - ربنا اتهم ضعفین من العذاب و العنهم لعنا کبیرا. 69/33
پروردگارا ما آنها که ما را گمراه نمودند عذاب آنها را دو چندان کن و از نعمتهای خود محروم ابدی فرما.
5 - ربنا امنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. 53/3
پروردگار ما، ما به تو و آنچه بر پیغمبرت فرستادی ایمان آوردیم و از رسول تو پیروی کردیم نام ما را از شهادت دهندگان به توحید و نبوت قرار ده.
6 - ربنا امنا فاغفرلنا و ارحمنا و انتخیر الراحمین. 109/23
پروردگار ما، ما به تو ایمان آوردیم ما را ببخش و بیامرز و به ما رحم کن که تو بهترین بخشندگانی.
7 - ربنا امنا فاکتبنا مع الشاهدین. 83/5
پروردگار ما، ما به تو ایمان آوردیم ما را در زمره گواهان توحید و موحدین قرار ده.
8 - ربنا ابصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. 12/32
پروردگار ما آنچه به ما وعده فرموده بودی و دیدیم و شنیدیم ما را به دنیا برگردان تا عمل صالح کنیم که ما به حشر و نشر و کتاب و معاد یقین پیدا کرده ایم.
9 - ربنا اتمم لنا نورنا و اغفرلنا انک علی کل شی ء قدیر. 8/66
پروردگارا نور علم و ایمان را برای ما تمام گردان و ما را بیامرز که تو بر هر چیز قادر و توانایی.
10 - ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. 108/23
پروردگارا ما را از جهنم بیرون ببر که اگر ما دوباره عصیان کنیم ستمکاریم.
11 - ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. 37/35
پروردگارا ما را از این آتش بیرون کن تا به پیروی پیغمبرت عمل صالح کنیم غیر از آنچه می کردیم.
12 - ربنا اخرجنا الی اجل قریب نجب دعوتک و نتبع الرسل. 44/14
پروردگارا ما، عذاب را برای ما به تاخیر انداز و مهلت کوتاهی ده تا آنچه فوت شده جبران کنیم ما دعوت تو را اطاعت کنیم و پیغمبر تو را پیروی نماییم.
13 - ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیا و اجعل لنا من لدنک نصیرا. 75/4
پروردگارا ما را از دست ستمکاران مکه نجات ده و راه فرج و نجاتی به ما بنما و یار و مددکاری برای ما بفرست که از جانب تو یاور ما باشد.
14 - ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا اجلنا. 128/6
پروردگارا بعضی از ما از بعض دیگر بهره مند شدیم و رسیدیم به آنچه مقرر فرموده ای.
15 - ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غزاما. 65/25
پروردگارا بگردان از ما عذاب جهنم را که آن عذاب برای همیشه هلاک کننده است.
16 - ربنا اطمس علی اموالهم و اشدد علی قلوبهم فلا یومنوا حتی یروا العذاب الالیم. 88/10
پروردگارا اموال آنها را نابود ساز و دلهای آنها را قسی و سخت گردان که ایمان نمی آورند جز به دیدن عذاب سخت.
17 - ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. 147/3
پروردگار ما گناهان ما را بیامرز و لغزش و اسراف ما را ببخش و قدمهای ما را در راه انجام وظیفه ثابت بدار و بر کفار نصرت و پیروزی بخش.
18 - ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان و لاتجعل فی قلوبنا غلا للذین امنوا. 10/59
پروردگار ما بیامرز ما را و برادران ما را که در ایمان بر ما سبقت گرفتند خدایا در دلهای ما برای گرویدگان به تو کینه و کدورتی قرار مده که تو مهربانی.
19 - ربنا انک روف رحیم. 10/59
پروردگار ما تو به تحقیق رئوف و مهربانی.
20 - ربنا اغفرلی ولوالدی و للمومنین یوم یقوم الحساب. 41/14
پروردگار ما مرا و پدر مادر مرا و همچنین مومنین را در روز حساب بیامرز.
21 - ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. 89/7
پروردگار تو دری از رحمت به سوی ما و قوم ما بگشا که راه تو راه حق ات و تو بهترین گشاینده ای.
22 - ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین.
پروردگار ما به ما صبر و شکیبایی عنایت کن و در عبادت ثابت قدم و بر کفار پیروزی بخش.
23 - ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین. 126/7
پروردگار ما به ما تحمل و بردباری عنایت فرما و ما را جزو تسلیم شدگان پیغمبرت بمیران.
24 - ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون 12/44
پروردگار ما عذاب را از ما دور بگردان و بر طرف ساز که ما گرویدگان به تو هستیم.
25 - ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و اخرنا. 114/5
پروردگار ما از آسمان برای ما مائده و غذایی فرست که بر ما و آیندگان روز عید باشد.
26 - ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفی علی اللَّه من شی ء فی الارض و لا فی السماء. 38/14
پروردگارا تو می دانی آنچه پنهان و آشکار عمل می کنیم بر خداوند در آسمان و زمین هیچ کار و هیچ چیز پوشیده نیست.
27 - ربنا انک جامع الناس لیوم لاریب فیه ان اللَّه لایخلف المیعاد. 9/3
پروردگارا تو هستی که روز قیامت روزی که در آن شک نیست اجزاء و اجساد و ابدان همه بندگانت را جمع و حشر می کنی محققا خداوند وعده خود را خلاف نمی کند.
28 - ربنا انک انت العزیز الحکیم. 5/60
پروردگار ما به حقیقت تو عزیز و حکیمی و غالب و مصلحت دانی.
29 - ربنا انک اتیت فرعون و ملاه زینه و اموالا فی الحیوه الدنیا. 88/10
پروردگار ما تو فرعون و اشراف ملت او را به مال دنیا و تحمل نیرو داده ای تو خود می توانی گرفت آنچه به آنها داده ای.
30 - ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار. 192/3
پروردگارا تو هستی که از روی عدالت هر که مستحق عذاب شد به آتش می فرستی و خوار و ذلیل می سازی و برای ستمکاران یار و یاوری نیست.
31 - ربنا اننا امنا فاغفرلنا ذنوبنا و قنا عذاب النار. 16/3
پروردگار ما، ما به تو ایمان آورده ایم پس گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب جهنم مصون بدار.
32 - ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان امنوا بربکم فامنا. 193/3
پروردگار ما ندای منادی تو را که مردم را دعوت می کرد که به خدای یگانه ایمان آورید، شنیدیم و ایمان آوردیم که تو خدای واحدی.
33 - ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغنی. 45/20
پروردگارا ما می ترسیم فرعون بر ما چیره و غالب شود یا طغیان نماید.
34 - ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. 37/14
پروردگار ما من زن و فرزندم اسماعیل را در وادی بی آب و علف کنار خانه محترم امن تو سکنی دادم تو آنها را حفظ فرما.
35 - ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. 127/2
پروردگار ما ساختمان کعبه را که خانه امن توست از ما قبول فرما که تو شنونده و دانایی.
36 - ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمن لنکونن من الخاسرین. 22/7
پروردگار ما ما بر نفوس خود ستم کردیم و اگر تو ما را نیامرزی و به ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود.
37 - ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر 4/60
پروردگار ما در هر کار به تو توکل می کنم و از تو استعانت می جوییم که بازگشت همه ما بسوی توست.
38 - ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار 193/3
پروردگار ما گناهان ما را بیامرز و از بدیهای ما در گذر و بپوشان و ما را با نیکوکاران قرار ده.
39 - ربنا لاتجعلنا فتنه للذین کفروا و اغفرلنا. 4/60
پروردگار ما، ما را برای آنها که کافر شدند سبب آزمایش قرار مده و ما را بیامرز.
40 - ربنا لاتزع قلوبنا بعد اذهدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه. 8/3
پروردگار ما دلهای ما را پس از روشن گردانیدن به نور ایمان و حق هدایت دیگر تیره مگردان و از جانب خودت رحمت فرما که تو بخشاینده ای.
41 - ربنا لیقیموا الصلوه فاجعل افبده من الناس تهوی الیهم و ارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. 37/14
پروردگار ما من اسماعیل را در کنار خانه امن تو سکنی دادم، تا نماز را بر پا دارند. بارالها! دلهای مردم را مایل و راغب به مکه گردان و این سرزمین را پر برکت قرار ده تا مردم به سوی کعبه آیند و از برکات و رزق و روزی مادی و معنوی آن بهره مند گردند باشد که سپاسگزار شوند.
42 - ربنا لاتجعلنا فتنه للقوم الظالمین. 85/10
پروردگارا ما را سبب آزمایش برای اقوام ستمکار قرار مده.
43 - ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمین. 47/7
پروردگار ما، ما را با مردم ستمکار و متعدی محشور مفرما.
44 - ربنا لاتجعلنا فتنه للذین کفروا و اغفرلنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. 6/60
پروردگارا ما را فتنه و امتحان برای آنان که کافر شده اند قرار مده و ما را بیامرز. پروردگارا محققا تو عزیز و حکیمی.
45 - ربنا لاتواخذنا ان نسینا او اخطانا. 286/2
پروردگارا ما را به نیسان و غفلت و خطا و فراموشی مگیر و هشیار و بیدارمان دار.
46 - ربنا لم کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب. 77/4
کفار گفتند پروردگارا چرا بر ما جنگ واجب کردی و نگذاشتی به اجل خود بمیریم (بگو بدون پیکار چیزی به کسی نمی دهند)
47 - ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع ایاتک و تکون من المومنین. 48/28
پروردگارا اگر برای ما پیغمبر و رسولی می فرستادی آیات فرمان تو را پیروی می کردیم و ایمان می آوردیم.
48 - ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع ایاتک من قبل ان نذل و نخزی. 135/20
پروردگار ما چرا برای ما پیغمبری نفرستادی تا آیات تو را پیروی کنیم و به خواری و خزیان نیفتیم گفتار کفار است
49 - ربنا لیضلوا عن سبیلک 88/10
پروردگارا فرعون و فرعونیان مردم را از راه گمراه کردند.
50 - ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار 193/3
پروردگارا تو هیچ چیز را باطل نیافریدی تو منزهی پس ما را از عذاب آتش نگاهدار.
51 - ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلوا علیهم ایاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. 129/2
پروردگارا در ذریه من پیغمبری برگزین و برانگیز که آیات تو را بر آنها بخواند و علم و دانش و کتاب و حکمت به آنها بیاموزد و نفوس آنها را تزکیه و تهذیب نماید. تو محققا عزیز و حکیم و غالب و مصلحت دانی.
52 - ربنا و لا تحمل علینا اصراکما حملته علی الذین من قبلنا. 286/2
پروردگارا بار گناه را بر ما گران مفرما آنچنان که بر پیشینیان ما نمودی.
53 - ربنا و اتنا ما وعدتنا علی رسلک و لاتحزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد. 194/3
پروردگارا ما را به صلاح آر، آنچه بر زبان پیغمبرانت از عطا وعده فرمودی به ما هم عنایت کن و روز قیامت ما را خوار و ذلیل و بینوا مفرما محققا وعده های تو خلف نمی شود.
54 - ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امه مسلمه لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. 128/2
ابراهیم گفت: پروردگارا دلهای من و فرزندم اسماعیل را تسلیم خودت بگردان که همه دلها به دست توست و از ذریه من امتی مسلمان قرار ده، که تسلیم اراده و رضای تو باشند و مناسک و روش حج خانه خود را به ما بیاموز، و توبه ما را بپذیر که تو بسیار توبه پذیر و بخشنده و مهربانی.
55 - ربنا و ادخلهم جنات عدن التی وعدتهم و من صلح من ابائهم و ازواجهم و ذریاتهم انک انت العزیز الحکیم. 8/40
فرشتگان گویند: پروردگارا این بندگان پرهیزگار را وارد بهشت عدن خود ساز که به آنها وعده داده ای و هر کس از آنها از پدرانشان و ذریه شان صالح بودند همه را داخل بهشت فرما که تو بر همه چیز غالب و دانایی.
56 - ربنا وسعت کل شی ء رحمه و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعو سبیلک و قهم عذاب الجحیم. 7/40
پروردگارا تمام موجودات در احاطه علمی و رحمت واسعه تو هستند پس بیامرز آنها که توبه کردند و پیروی پیامبران تو نمودند و به راه تو رفتند و آنها را و آنها را از عذاب جهنم نگاهدار یعنی عذاب جهنم برای آن طبقه مطیع به وقوع نپیوندد و پیش نیاید.
57 - ربنا و لاتحملنا ما لاطاقه لنا به واعف عنا و اغفرلنا و ارحمنا انت مولینا فانصرنا علی القوم الکافرین. 286/2
پروردگارا ما طاقت تحمل بار گران را نداریم ما را ببخش و عفو کن و بیامرز که تو صاحب اختیار ما هستی خدایا ما را بر کفار پیروزی ده.
58 - ربنا و تکون من المومنین 28/6
پروردگارا ما از گروندگان به توحید و یگانگی تو می باشیم.
59 - ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. 17/36
پروردگار ما بهتر می داند که ما را به رسالت به سوی شما فرستاده تا راه توحید را به شما بنماییم.
60 - ربنا رب السموات و الارض لن ندعوا من دونه الها. 14/18
پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمین است، هرگز ما معبودی غیر از او نمی گیریم.
61 - ربنا هولاء شرکاونا الذین کنا ندعوا من دونک. 86/16
پروردگارا این گروهند شریکان ما که ما را دعوت می کردند غیر از تو را پرستش کنیم.
62 - ربنا الذی اعطی کل شی ء خلقه ثم هدی. 51/20
پروردگار ما، کسی است که همه موجودات را آفرید و هدایت به کمال فرمود.
63 - ربنا باعد بین اسفارنا و ظلموا انفسهم. 19/34
مردم توانگر یمن به درویشان حسد بردند و گفتند: پروردگارا بین شهرهای یمن تا شام را سرزمین خشک قرار ده تا درویشان نتوانند بدون زاد و راحله سفر کنند. آن مردم بدین دعا به خود ستم کردند.
64 - ربنا غلبت علینا شقوتنا و کنا قوما ضالین. 107/23
پروردگارا شقاوت بر ما غلبه یافت و گمراهی گریبان ما را گرفت و ما به خود ستم کردیم.
65 - ربنا هولاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار. 38/7
پروردگارا این بت ها و بت پرستان ما را گمراه نمودند عذاب آتش آنها را دو جندان کن.
66 - ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قره اعین و اجعلنا للمتقین اماما. 47/25
پروردگارا زنان و فرزندانی به ما عنایت فرما که اسباب رو سفیدی و چشم روشنی ما بشوند. خدایا ما را پرهیزکار و پیشوایان پارسا قرار ده، یا برای ما پیشوایان پرهیزکاری بگمار.
67 - ربنا هولاء الذین اغوینا اغویناهم کما غوینا تبرانا الیک ما کانوا ایانا یعبدون 63/28
پروردگارا کسانی که ما را گمراه نمودند تو گمراهشان کن آن چنان که ما را گمراه نمودند، بتها می گویند ما هم از آنها بیزاریم و هرگز ما را عبادت نکردند بلکه خود را عبادت کردند و پرستیدند.