فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(47) آیه ای به جهت بهبود از یرقان و زردی چشم

برای رفع یرقان و زردی چشم، این آیات را نوشته و بالای سرش بیاویزد.
قالوا سبحانک انت ولینا من دونهم بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مومنون و قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون و ما علینا الا البلاغ المبین انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم و لیمسنکم منا عذاب الیم.

(48) آیه به جهت کسی که پیچش شکم دارد

از امام موسی کاظم علیه السلام منقول است که این آیات را سه بار بر آب خوانده و آن آب را بخورد و دست بر شکم بمالد:
یرید اللَّه بکم الیسر و لایرید بکم العسر اولم یر الذین کفروا ان السموات و الارض کانتا رتقا ففتقنا هما و جعلنا من الماء کل شی ء حی افلا یومنون.

(49) آیه ای جهت دفع سنگ مثانه

از حضرت صادق علیه السلام رسیده است جهت دفع سنگ مثانه این آیات را بنویسد و هنگام خواب یک مرتبه و بعد از بیدار شدن نیز یک مرتبه بخواند.
الم تعلم ان اللَّه له ملک السموات و الارض ما لکم من دون اللَّه من ولی و لا نصیر.