فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(39) آیه اگر راجع به مطلبی حیران بودی

شیخ کفعمی رحمه اللَّه در کتاب خود نقل نموده هر که در امری یا کاری حیران باشد و در وقت خواب آیه 102 سوره کهف افحسب الذین کفروا تا آخر سوره کهف را بخواند و بگوید: (اللهم صل علی محمد و ارنی بیضا و حمره ان کان لی فی کذا و کذا خیره) و بجای کذا و کذا مطلب خود را ذکر کند (و ان کان لی فی کذا و کذا شر فارنی سوادا و حمره) یعنی خدایا اگر در این امری که من قصد دارم خیر من هست در خواب رنگ سفید و قرمزی بنما و اگر شر است سیاهی و قرمزی بنما پس بخوابد یکی از این دو را ببیند ان شاء اللَّه تعالی.

(40) آیه ای که اگر همراهتان باشد از دردها صحت می یابید

در روایت معتبر است هر که آیه محمد رسول اللَّه را تا آخر انا فتحنا در شب چهاردهم ماه مبارک رمضان بر پارچه سفید بنویسد و آن را خوشبو نماید هر کس او را با خود دارد، از هر درد و مرضی که داشته باشد به اذن اللَّه تعالی از همه آنها صحت یابد.
محمد رسول اللَّه و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تریهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللَّه و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التورایه و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار وعد اللَّه الذین امنوا و عملوا الصالحات منهم مغفره و اجرا عظیما.

(41) آیه ای برای صحت

هر که آیه 82 از سوره (الاسراء) را بخواند از هر مرضی صحت یابد.
و ننزل من القران ما هو شقاء و رحمه للمومنین و لایزید الظالمین الا خسارا.