فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(37) آیه جهت ایمن شدن از همه آفات و امراض

در درالنظیم مسطور است هر کس آیه 1 تا 4 سوره انعام را هر صبح و شام هفت بار و هر نوبت دست بر بدن بمالد از جمیع آفات و علل و امراض ایمن گردد.
الحمدللَّه الذی خلق السموات و الارض و جعل الظلمات و النور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا و اجل مسمی عنده ثم انتم تمترون و هو اللَّه فی السموات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون و ماتاتیهم من ایه من ایات ربهم الا کانوا عنها معرضین.

(38) آیه برای رفع کرم و ملخ از باغات

گویند به جهت رفع کرم و ملخ (آیه الکرسی) را بنویسند و بر چهار گوشه باغ فرو برند مفید است.

(39) آیه اگر راجع به مطلبی حیران بودی

شیخ کفعمی رحمه اللَّه در کتاب خود نقل نموده هر که در امری یا کاری حیران باشد و در وقت خواب آیه 102 سوره کهف افحسب الذین کفروا تا آخر سوره کهف را بخواند و بگوید: (اللهم صل علی محمد و ارنی بیضا و حمره ان کان لی فی کذا و کذا خیره) و بجای کذا و کذا مطلب خود را ذکر کند (و ان کان لی فی کذا و کذا شر فارنی سوادا و حمره) یعنی خدایا اگر در این امری که من قصد دارم خیر من هست در خواب رنگ سفید و قرمزی بنما و اگر شر است سیاهی و قرمزی بنما پس بخوابد یکی از این دو را ببیند ان شاء اللَّه تعالی.