فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(33) آیه جهت نجات از زندان

جهت نجات از زندان و رفع گرفتاری مداومت نماید بر این آیه، اثر عاجل دارد:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
و افوض امری الی اللَّه ان اللَّه بصیر بالعباد.

(34) آیاتی که موجب حسنه در قبر می شود

رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود: هر که این آیات را بعد از نماز مغرب سه مرتبه بخواند آنچه ثواب در روز گذشته از او وفت شده دریابد و نمازش قبول شود. اگر بعد از هر نماز بخواند به عدد ستارگان آسمان و قطرات باران و برگ درختان و ذرات خاک زمین برای او حسنات نوشته شود و چون بمیرد به هر حسنه ای ده حسنه در قبر به او داده شود. آیات این است:
فسبحان اللَّه حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد فی السموات و الارض و عشیا و حین تظهرون یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحی الارض بعد موتها و کذلک تخرجون سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدللَّه رب العالمین.

(35) آیه به جهت دفع حمله سگ

حضرت رضا علیه السلام فرمود: چون سگ بر روی تو فریاد کرده و حمله نماید، این آیه را بخوان.
یا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات و الارض فانفذوا لاتنفذون الا بسلطان.
(الرحمن 33)