فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(22) آیه جهت بیدار شدن از خواب

شیخ بهائی در کتاب مفتاح الفلاح از کتاب کافی شیخ محمد بن یعقوب کلینی نقل کرده که از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده هر که وقت خوابیدن آیه آخر سوره کهف را بخواند هر ساعتی که بخواهد بیدار شود و نیت داشته باشد بیدار می شود. شیخ فرموده که این از اسرار و عجیبه مجربه است که شکی در آنها نیست.
قل انما انا بشر مثلکم یوخی الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک بعباده ربه احدا.

(23) آیه جهت بلند شدن از مجلس

هر که بخواهد در قیامت ثواب کامل بیابد در هنگامی که می خواهد از مجلس برخیزد، بگوید:
سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدللَّه رب العالمین.

(24) آیه جهت بستن زبان دشمن

در کتاب سرالمکتوم می خوانیم: بعد از سه روز روزه گرفتن، آیه زیر را نوشته در میان شیشه قرار داده در زمینی دفن کند زبان دشمنش بسته می شود، و اگر بخواهد باز کند باید آیه را بیرون آورد.
یا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات و الارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان.