فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(15) آیه ای که انسان را محتاج نخواهد کرد

جهت محتاج نشدن به هیچ چیز، بعد از هر نماز هفت بار این آیه را بخواند.
فسیکفیکهم اللَّه و هو السمیع العلیم.

(16) آیه جهت محفوظ ماندن خانه از دزد

رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود: کسی که آیه 10 سوره آل عمران را نوشته و در قفلی که بر در خانه زده اند بیاویزد آن خانه از دزد و از غرق و از خرابی و از غیر اینها محفوظ خواهد ماند.
ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم و لا اولادهم من اللَّه شیئا و اولئک هم و قود النار.

(17) آیه جهت محفوظ ماندن بنا

بر حسب حدیث وارده از حضرت رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله خواندن این آیه موجب حفظ بنا از زلزله و غیر آن خواهد شد. ان شاء اللَّه.
ان اللَّه یمسک السموات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا.