فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(2) برای طلب فرزند و بچه دار شدن

این آیات و دعا را نوشته در کمر زن بندد (سوره مریم از اول تا آیه 6).
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
کهیعص ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادی ربه نداء خفیا قال رب انی و هن العظم منی و اشتعل الراس شیبا و لم اکن بدعائک رب شقیا و انی خفت الموالی من ورائی و کانت امراتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من ال یعقوب واجعله رب رضیا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم یا ذا العرش الکریم و الملک القدیم یا اللَّه یا رحمن یا رحیم یا ستار یا غفار یا احد یا صمد صل علی محمد و آله اجمعین رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین.

(3) آیه جهت فرزند خواستن از خداوند مهربان

این آیه را مرتب بخواند:
ربی لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین.

(4) آیه به جهت زیادی رزق

به تجربه رسیده آن که در هر روز بخواند آیه مبارکه و من یتق اللَّه تا آخر آیه 3 سوره طلاق را سه مرتبه بعد از نمازهای واجب با سه مرتبه صلوات در اول آن و سه مرتبه صلوات در آخر آن بخواند موجب وسعت رزق خواهد بود. ان شاء اللَّه.
و من یتق اللَّه یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لایحتسب و من یتوکل علی اللَّه فهو حسبه ان اللَّه بالغ آمره قد جعل اللَّه لکل شی ء قدرا.