فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(1) احادیثی در توسل به قرآن

در مکارم الاخلاق از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله منقول است: هر که طلب شفا از قرآن مجید ننماید خدای تعالی او را شفا ندهد.
از امام صادق علیه السلام منقول است: هر کس صد آیه از قرآن از هر جای که خواهد تلاوت نماید بعد از آن هفت مرتبه یا اللَّه بگوید اگر بر سنگ سخت دعا کند هر آینه شکافته گردد.
از حضرت علی علیه السلام رسیده است: هر کس از چیزی خائف باشد بخواند از هر جای قرآن که خواهد صد آیه و سه مرتبه بگوید:
(اللهم اکشف عنی البلاء)
از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام منقول است: هر کس کفایت بجوید آیه از قرآن از مشرق تا مغرب او را کافی باشد هرگاه به یقین بخواند زیرا در قرآن شفا از هر دردی است.

(2) برای طلب فرزند و بچه دار شدن

این آیات و دعا را نوشته در کمر زن بندد (سوره مریم از اول تا آیه 6).
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
کهیعص ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادی ربه نداء خفیا قال رب انی و هن العظم منی و اشتعل الراس شیبا و لم اکن بدعائک رب شقیا و انی خفت الموالی من ورائی و کانت امراتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من ال یعقوب واجعله رب رضیا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم یا ذا العرش الکریم و الملک القدیم یا اللَّه یا رحمن یا رحیم یا ستار یا غفار یا احد یا صمد صل علی محمد و آله اجمعین رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین.

(3) آیه جهت فرزند خواستن از خداوند مهربان

این آیه را مرتب بخواند:
ربی لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین.