فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(8) زیارت رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله در مدینه

حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله فرموده که هر که مرا زیارت کند در حال حیات یا بعد از فوت من چنان است که حق تعالی را زیارت کرده باشد.
حمیری در قرب الاسناد از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله هر که مرا زیارت کند در حیات من یا بعد از فوت من شفیع او گردم در روز قیامت و در حدیثی است که حضرت صادق علیه السلام روز عیدی در مدینه بود پس رفت به زیارت حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله و بر آن حضرت سلام کرد و فرمود که ما بر اهل همه شهرها فضیلت داریم خواه مکه و خواه غیر مکه به سبب زیارت و سلام ما بر رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله و شیخ طوسی (ره) در تهذیب از یزید بن عبدالملک روایت کرده و او از پدرش از جدش که گفت به خدمت حضرت فاطمه سلام اللَّه علیها مشرف شدم پس آن حضرت ابتدا فرمود به سلام بر من پس از من پرسید که برای چه آمده ای؟ عرض کردم: از برای طلب برکت و ثواب. فرمود: که خبر داد مرا پدرم و اینک حاضر است که هر که بر او و بر من سه روز سلام کند حق تعالی بهشت را از برای او واجب گرداند گفتم در حیات او و شما فرمود بلی و همچنین بعد ازموت ما، علامه مجلسی (ره) فرموده که در حدیث معتبر از عبداللَّه بن عباس منقول است که حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله فرمود که هر که امام حسن علیه السلام را در بقیع زیارت کند قدمش بر صراط ثابت باشد در روزی که قدمها از آن لغزد و در مقنعه از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که فرمود هر که مرا زیارت کند گناهانش آمرزیده شود و فقیر و پریشان نمیرد و شیخ طوسی در تهذیب از حضرت امام حسن عسگری علیه السلام روایت کرده که هر که زیارت کند امام جعفر صادق علیه السلام و پدرش حضرت باقر علیه السلام را درد چشم نکشد و بیماری و دردی به او نرسد و مبتلا نمیرد و ابن قولویه در کامل حدیث طولانی از هشام بن سالم از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که از جمله فقرات او این است که مردی به خدمت حضرت صادق علیه السلام شرفیاب شد و عرض کرد که آیا زیارت باید کرد پدر تو را. فرمود: بلی عرض کرد: چه چیز است از برای آن که زیارت کند او را؟ فرمود که بهشت از برای او است اگر اعتقاد به امامت او داشته باشد و متابعت او کند عرض کرد کسی که اعراض کند از زیارت او چه خواهد داشت فرمود: حسرت خواهد داشت در یوم الحسره که روز قیامت است.
و احادیث در این باب بسیار است و ما را همین مقدار کافی است اما کیفیت زیارت حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله پس چنین است هر گاه وارد شدی ان شاء اللَّه مدینه پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله پس غسل کن برای زیارت و چون خواستی داخل مسجد آن حضرت شوی بایست نزد در و بخوان آن اذن دخول اول را و داخل شو از در جبرئیل و مقدم دار پای راست را در وقت دخول پس صد مرتبه اللَّه اکبر بگو پس دو رکعت نماز تحیت مسجد بگذار وبرو به سمت حجره شریفه و دست بمال بر آن و ببوس آن را و بگو:
السلام علیک یا رسول اللَّه السلام علیک یا نبی اللَّه السلام علیک یا محمد بن عبداللَّه السلام علیک یا خاتم النبیین اشهد انک قد بلغت الرساله و اقمت الصلوه و اتیت الزکوه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و عبدت اللَّه مخلصا حتی اتیک الیقین فصلوات اللَّه علیک و رحمته و علی اهل بیتک الطاهرین.
پس بایست نزد ستون پیش که از جانب راست قبر است رو به قبله که دوش چپ به جانب قبر باشد و دوش راست به جانب منبر که آن موضع سر رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله است و بگو:
اشهد ان لا اله الا اللَّه وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و اشهد انک رسول اللَّه و انک محمد بن عبداللَّه و اشهد انک قد بلغت رسالات ربک و نصحت لامتک و جاهدت فی سبیل اللَّه و عبدت اللَّه حتی اتیک الیقین بالحکمه و الموعظه الحسنه و ادیت الذی علیک من الحق و انک قدروفت بالمومنین و غلظت علی الکافرین فبلغ اللَّه بک افضل شرف محل المکرمین الحمدللَّه الذی استنقذ نابک من الشرک و الضلاله اللهم فاجعل صلواتک و صلوات ملائکتک المقربین و انبیائک المرسلین و عبادک الصالحین و اهل السموات و الارضین و من سبح لک یا رب العالمین من الاولین و الاخرین علی محمد عبدک و رسولک و نبیک و آمینک و نجیک و حبیبک و صفیک و خاصتک و صفوتک و خیرتک من خلقک اللهم اعطه الدرجه الرفیعه و اته الوسیله من الجنه و ابعثه مقاما محمودا ایغبطه به الاولون و الاخرون اللهم انک قلت ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاومک فاستغفروا اللَّه و استغفر لهم الرسول لوجدوا اللَّه توابا رحیما و انی اتیتک مستغفرا تائبا من ذنوبی و انی اتوجه بک الی اللَّه ربی و ربک لیغفرلی ذنوبی.
و اگر تو را حاجتی باشد بگردان قر مطهر را در پشت کتف خود و رو به قبله کن و دستها را بر دار و حاجت خود را بطلب به درستی که سزاوار است که بر آورده شود ان شاء اللَّه و ابن قولویه بسند معتبر روایت کرده از محمد بن مسعود که گفت دیدم حضرت صادق علیه السلام را که به نزد قبر حضرت صلی اللَّه علیه و آله آمد و دست مبارک خود را بر قبر گذاشت و گفت:
اسئل اللَّه الذی اجتباک واختارک و هداک و هدی بک ان یصلی علیک (پس فرمود) ان اللَّه و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
شیخ در مصباح فرموده که چون فارغ شدی از دعاء در نزد قبر شریف پس برو به نزد منبر و دست بر آن بمال و بگیرد و قبه پایین منبر را که مثل انار می ماند و بمال صورت و چشمهای خود را به آن پس بدرستی که در آن شفای چشم است و بایست نزد منبر و حمد و ثنای الهی بجا آور و حاجت خود را بطلب پس بدرستی که رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود که مابین قبر و منبر من باغی است از باغهای بهشت و منبر من بر دری است از درهای بهشت پس می روی به مقام نبی صلی اللَّه علیه و آله و نماز می کنی در آنجا آنچه خواهی و نماز بسیار کن در مسجد پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله پس بدرستی که نماز در آن معادل با هزار نماز است و هرگاه داخل مسجد می شوی یا بیرون می روی صلوات بفرست بر آن حضرت و نماز گذار در خانه فاطمه صلوات اللَّه علیها و برو در مقام جبرئیل علیه السلام و آن در زیر ناودان است پس بدرستی که محل ایستادن جبرئیل علیه السلام در وقت اذن دخول خواستن از پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله آنجا بوده و بگو:
اسئلک ای جواد ای کریم ای قریب ای بعید ان ترد علی نعمتک.

(9) زیارت حضرت زهرا سلام اللَّه علیها در مدینه

پس زیارت کن حضرت فاطمه سلام اللَّه علیها را از نزد روضه مطهره و اختلاف شده در موضع قبر آن مظلومه طایفه گفته اند که مدفون است در روضه که مابین قبر و منبر باشد و بعضی دیگر گفته اند که در خانه خودش است و فرقه سیم گفته اند که در بقیع مدفون است و آنچه بیشتر اصحاب ما بر آن می باشند آن است که زیارت شود آن مظلومه از نزد روضه و کسی که آن معظمه را زیارت کند در این سه موضع افضل است و چون ایستادی در این مواضع از برای زیارت آن ممتحنه بگو:
یا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَکِ اللّهُ الَّذی خَلَقَکِ قَبْلَ اَنْ یَخْلُقَکِ فَوَجَدَکِ لِمَا امْتَحَنَکِ صابِرَةً وَزَعَمْنا اَ نّا لَکِ اَوْلِیآءُ وَمُصَدِّقُونَ وَصابِرُونَ لِکُلِّ ما اَتانا بِهِ اَبُوکِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ الِهِ وَاَتی بِهِ وَصِیُّهُ فَاِنّا نَسْئَلُکِ اِنْ کُنّا صَدَّقْناکِ اِلاَّ اَ لْحَقْتِنا بِتَصْدیقِنا لَهُما لِنُبَشِّرَ اَنْفُسَنا بِاَ نّا قَدْ طَهُرْنا بِوَلایَتِکِ
(و مستحبّ است نیز آنکه بگوید) اَلسَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ رَسُولِ اللّهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ نَبِیِّ اللّهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ حَبیبِ اللّهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ خَلیلِ اللّهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ صَفِّیِ اللّهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ اَمینِ اللّهِ
اَلسَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ خَیْرِ خَلْقِ اللّهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ اَفْضَلِ
اَنْبِیآءِ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَمَلائِکَتِهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ خَیْرِ الْبَرِّیَةِ
اَلسَّلامُ عَلَیْکِ یا سِیِّدَةَ نِسآءِ الْعالَمینَ مِنَ الْأَوَّلینَ وَالْأ خِرینَ
اَلسَّلامُ عَلَیْکِ یا زَوْجَةَ وَلِیِّ اللّهِ وَخَیْرِ الْخَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ اَلسَّلامُ
عَلَیْکِ یا اُمَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ سَیِّدَیْ شَبابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَلسَّلامُ
عَلَیْکِ اَیَّتُهَا الصِّدّیقَةُ الشَّهیدَةُ اَلسَّلامُ عَلَیْکِ اَیَّتُهَا الرَّضِیَّةُ
الْمَرْضِیَّةُ اَلسَّلامُ عَلَیْکِ اَیَّتُهَا الْفاضِلَةُ الزَّکِیَّةُ اَلسَّلامُ
عَلَیْکِ اَیَّتُهَا الْحَوْرآءُ الْأِنْسِیَّةُ اَلسَّلامُ عَلَیْکِ اَیَّتُهَا التَّقِیَّةُ النَّقِیَّةُ
اَلسَّلامُ عَلَیْکِ اَیَّتُهَا الْمُحَدَّثَةُ الْعَلیمَةُ اَلسَّلامُ عَلَیْکِ اَیَّتُهَا الْمَظْلُومَةُ
الْمَغْصُوبَةُ اَلسَّلامُ عَلَیْکِ اَیَّتُهَا الْمُضْطَهَدَةُ الْمَقْهُورَةُ اَلسَّلامُ عَلَیْکِ
یا فاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللّهِ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَکاتُهُ صَلَّی اللّهُ عَلَیْکِ
وَعَلی رُوحِکِ وَبَدَنِکِ اَشْهَدُ اَ نَّکِ مَضَیْتِ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّکِ وَاَنَ
مَنْ سَرَّکِ فَقَدْ سَرَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ الِهِ وَمَنْ جَفاکِ فَقَدْ
جَفا رَسُولَ اللّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ الِهِ وَمَنْ آذاکِ فَقَدْ آذی رَسُولَ اللّهِ
صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ الِهِ وَمَنْ وَصَلَکِ فَقَدْ وَصَلَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّی اللّهُ
عَلَیْهِ وَ الِهِ وَمَنْ قَطَعَکِ فَقَدْ قَطَعَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ الِهِ
لِأَنَّکِ بِضْعَةٌ مِنْهُ وَرُوحُهُ الَّذی بَیْنَ جَنْبَیْهِ اُشْهِدُ اللّهَ وَرُسُلَهُ
وَمَلائِکَتَهُ اَ نّی راضٍ عَمَّنْ رَضیتِ عَنْهُ ساخِطٌ عَلی مَنْ سَخِطْتِ
عَلَیْهِ مُتَبَرِّءٌ مِمَّنْ تَبَرَّئْتِ مِنْهُ مُوالٍ لِمَنْ والَیْتِ مُعادٍ لِمَنْ عادَیْتِ
مُبْغِضٌ لِمَنْ اَبْغَضْتِ مُحِبٌّ لِمَنْ اَحْبَبْتِ وَکَفی بِاللّهِ شَهیداً وَحَسیباً
وَجازِیاً وَمُثیباً
پس صلوات می فرستی بر حضرت رسول و ائمه اطهار علیهم السلام.

(10) زیارت ائمه بقیع علیهم السلام

در اواخر باب زیارات ذکر صلواتی بر آن حضرت و آل او علیهم السلام یعنی حضرت امام حسن مجتبی و امام زین العابدین و امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیه السلام چون خواستی زیارت کنی این بزرگواران را باید به عمل آوری آنچه در آداب زیارت ذکر شد از غسل و طهارت و پوشیدن جامه های پاک و پاکیزه و استعمال بوی خوش و رخصت طلبیدن در دخول و نحو اینها و بگو نیز:
یامَوالِیَّ یا اَبْناءَ رَسُولِ اللّهِ عَبْدُکُمْ
وَابْنُ اَمَتِکُمُ الذَّلیلُ بَیْنَ اَیْدیکُمْ وَالْمُضْعَِفُ فی عُلُوِّ قَدْرِکُمْ
وَالْمُعْتَرِفُ بِحَقِّکُمْ جآئَکُمْ مُسْتَجیراً بِکُمْ قاصِداً اِلی حَرَمِکُمْ
مُتَقَرِّباً اِلی مَقامِکُمْ مُتَوَسِّلاً اِلَی اللّهِ تَعالی بِکُمْ ءَاَدْخُلُ یا مَوالِیَ
ءَاَدْخُلُ یا اَوْلِیآءَ اللّهِ ءَاَدْخُلُ یا مَلائِکَةَ اللّهِ الْمُحْدِقینَ بِهذَا الْحَرَمِ
الْمُقیمینَ بِهذَا الْمَشْهَدِ
و بعد از خشوع و خضوع و رقّت داخل شو و پای راست را مقدّم دار و بگو:
اَللّهُ اَکْبَرُ کَبیراً وَالْحَمْدُ لِلّهِ کَثیراً وَسُبْحانَ اللّهِ بُکْرَةً وَاَصیلاً
وَالْحَمْدُ لِلّهِ الْفَرْدِ الصَّمَدِ الْماجِدِ الْأَحَدِ الْمُتَفَضِّلِ الْمَنّانِ الْمُتَطَوِّلِ
الْحَنّانِ الَّذی مَنَّ بِطَوْلِهِ وَسَهَّلَ زِیارَةَ ساداتی بِاِحْسانِهِ وَلَمْ
یَجْعَلْنی عَنْ زِیارَتِهِمْ مَمْنُوعاً بَلْ تَطَوَّلَ وَمَنَحَ
پس نزدیک قبور مقدسه ایشان برو و پشت به قبله و رو به قبر ایشان کن و بگو:
اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ اَئِمَّةَ الْهُدی
اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ اَهْلَ التَّقْوی اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ اَیُّهَا الْحُجَجُ علی اَهْلِ
الدُّنْیا اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ اَیُّهَا الْقُوّامُ فِی الْبَرِیَّةِ بِالْقِسْطِ اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ
اَهْلَ الصَّفْوَةِ اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ آلَ رَسُولِ اللّهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ اَهْلَ
النَّجْوی اَشْهَدُ اَنَّکُمْ قَدْ بَلَّغْتُمْ وَنَصَحْتُمْ وَصَبَرْتُمْ فی ذاتِ اللّهِ
وَکُذِّبْتُمْ وَاُسْیئَ اِلَیْکُمْ فَغَفَرْتُمْ وَاَشْهَدُ اَنَّکُمُ الْأَئِمَّةُ الرّاشِدُونَ
الْمُهْتَدُونَ وَاَنَّ طاعَتَکُمْ مَفْرُوضَةٌ وَاَنَّ قَوْلَکُمُ الصِّدْقُ وَاَنَّکُمْ
دَعَوْتُمْ فَلَمْ تُجابُوا وَاَمَرْتُمْ فَلَمْ تُطاعُوا وَاَنَّکُمْ دَعائِمُ الدّینِ
وَاَرْکانُ الْأَرْضِ لَمْ تَزالُوا بِعَیْنِ اللّهِ یَنْسَخُکُمْ مِنْ اَصْلابِ کُلِّ مُطَهَّرٍ
وَیَنْقُلُکُمْ مِنْ اَرْحامِ الْمُطَهَّراتِ لَمْ تُدَنِّسْکُمُ الْجاهِلِیَّةُ الْجَهْلاءُ وَلَمْ
تَشْرَکْ فیکُمْ فِتَنُ الْأَهْوآءِ طِبْتُمْ وَطابَ مَنْبَتُکُمْ مَنَّ بِکُمْ عَلَیْنا دَیّانُ
الدّینِ فَجَعَلَکُمْ فی بُیُوتٍ اَذِنَ اللّهُ اَنْ تُرْفَعَ وَیُذْکَرَ فیهَا اسْمُهُ وَجَعَلَ
صَلوتَنا عَلَیْکُمْ رَحْمَةً لَنا وَکَفّارَةً لِذُنُوبِنا اِذِ اخْتارَکُمُ اللّهُ لَنا وَطَیَّبَ
خَلْقَنا بِما مَنَّ عَلَیْنا مِنْ وِلایَتِکُمْ وَکُنّا عِنْدَهُ مُسَمّینَ بِعِلْمِکُمْ
مُعْتَرِفینَ بِتَصْدیقِنا اِیّاکُمْ وَهذا مَقامُ مَنْ اَسْرَفَ وَاَخْطَاَ وَاسْتَکانَ
وَاَقَرَّبِما جَنی وَرَجی بِمَقامِهِ الْخَلاصَ وَاَنْ یَسْتَنْقِذَهُ بِکُمْ مُسْتَنْقِذُ
الْهَلْکی مِنَ الرَّدی فَکُونُوا لی شُفَعآءَ فَقَدْ وَفَدْتُ اِلَیْکُمْ اِذْ رَغِبَ
عَنْکُمْ اَهْلُ الدُّنْیا وَاتَّخَذُوا آیاتِ اللّهِ هُزُواً وَاسْتَکْبَرُوا عَنْها یا مَنْ
هُوَ قآئِمٌ لا یَسْهُو وَدآئِمٌ لا یَلْهُو وَمُحیطٌ بِکُلِّشَیْ ءٍ لَکَ الْمَنُّ بِما
وَفَّقْتَنی وَعَرَّفْتَنی بِما اَقَمْتَنی عَلَیْهِ اِذْ صَدَّ عَنْهُ عِبادُکَ وَجَهِلُوا
مَعْرِفَتَهُ وَاسْتَخَفُّوا بِحَقِّهِ وَمالُوا اِلی سِواهُ فَکانَتِ الْمِنَّةُ مِنْکَ عَلَیَ
مَعَ اَقْوامٍ خَصَصْتَهُمْ بِما خَصَصْتَنی بِهِ فَلَکَ الْحَمْدُ اِذْ کُنْتُ عِنْدَکَ
فی مَقامی هذا مَذْکُوراً مَکْتُوباً فَلا تَحْرِمْنی ما رَجَوْتُ وَلا
تُخَیِّبْنی فیما دَعَوْتُ بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَ الِهِ الطّاهِرینَ وَصَلَّی اللّهُ
عَلی مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ
پس دعا کن از برای خود به هر چه خواهی و شیخ طوسی؛ در تهذیب فرموده که بعد از آن هشت رکعت نماز زیارت بکن یعنی از برای هر امامی دو رکعت و شیخ طوسی و سیّد بن طاوس گفته اند که چون خواهی ایشان را وداع کنی بگو:
اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ اَئِمَّةَ الْهُدی وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَکاتُهُ اَسْتَوْدِعُکُمُ اللّهَ
وَاَقْرَءُ عَلَیْکُمُ السَّلامَ آمَنّا بِاِللّهِ وَبِالرَّسُولِ وَبِما جِئْتُمْ بِهِ وَدَلَلْتُمْ
عَلَیْهِ اَللّهُمَّ فَاکْتُبْنا مَعَ الشّاهِدینَ