فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(3) زیارت علی بن الحسین علیه السلام

السلام علیک یابن رسول اللَّه السلام علیک یابن نبی اللَّه السلام علیک یابن امیر المومنین السلام علیک یابن فاطمه الزهراء سیده نساء العالمین السلام علیک یابن الحسین الشهید السلام علیک ایها الشهید و ابن الشهید السلام علیک ایها المظلوم و ابن المظلوم لَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً قَتَلَتْکَ وَلَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً ظَلَمَتْکَ وَلَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً سَمِعَتْ بِذلِکَ فَرَضِیَتْ بِهِ

(4) زیارت سایر شهدا

السلام عیلکم یا اولیاء اللَّه و احبائه السلام علیکم یا اصفیاء اللَّه و اودانه السلام علیکم یا انصار دین اللَّه السلام علیکم یا انصار رسول اللَّه السلام علیکم یا انصار امیرالمومنین السلام علیکم یا انصار فاطمه الزهراء سیده نساء العالمین السلام علیکم یا انصار ابیمحمد الحسن بن علی الزکی الناصح الامین السلام علیکم یا انصار ابیعبداللَّه بابی انتم و امی طبتم و طابت الارض التی فیها دفنتم و فزتم فوزا عظیما فیالیتنی کنت معکم فافوز معکم.
زیارت بالای سر مبارک
السلام علیک یا مولای و ابن مولای و رحمه اللَّه و برکاته اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی و انت حی عند ربک مرزوق اسئل اللَّه ربی و ربک قضاء حوائجی فی الدنیا و الاخره یا ولی اللَّه یا حجه اللَّه ان بینی و بین اللَّه ذنوبا قد اثقلت ظهری و منعتنی من الرقاد و ذکرها یقلقل احشائی و قد هربت الی اللَّه عزوجل و الیک فبحقک و بحق من ائتمنک علی سره و استرعاک امر خلقه و قرن طاعتک بطاعته و مولا اتک بموالاته فکن لی الی اللَّه شفیعا و من النار مجیرا و علی الدهر ظهیرا و علی الصراط دلیلا و فی القبر مونسا و انیسا و رحمه اللَّه و برکاته.
دعای بالای سر مبارک
اللهم فاستجب دعائی یا اللَّه و اقبل ثنائی یا اللَّه و اجمع بینی و بین اولیائی یا اللَّه بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه المعصومین من ولد الحسین علیهم السلام.

(5) زیارت حضرت صاحب الامر

السلام علیک یا صاحب الزمان السلام علیک یا خلیفه الرحمن السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا قاطع البرهان السلام علیک یا امام الانس و الجان السلام علیک و علی ابائک الطاهرین و رحمه اللَّه و برکاته.