فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(178) دستور العمل قبل از خواب از پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله

محدث فیض در خلاصه الاذکار نقل کرده که از حضرت زهرا سلام اللَّه علیه روایت شده که شبی حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله بر من وارد شد در وقتی که در رختخواب خود را پهن کرده و مهیای خوابیدن بودم فرمود: ای فاطمه! مخواب مگر آنگاه که این چهار عمل را انجام داده باشی.
اولا: یک ختم قرآن بخوان و بخواب و دیگر یک حج و یک حج عمره بجای آور و بخواب سوم آن که همه مومنین را از خود راضی گردان و چهارم آن که من و همه انبیاء را شفیعان خود قرار دهی. پیغمبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله فرمود: عزیزم! خدای تعالی روی لطفی که به پدر تو و تو دارد این دستور را بقدری سهل و آسان قرار داد که شما و شیعیان عمل نمایید و اجر و مزد بسیاری برای شما خواهد بود هرگاه سوره (قل هو اللَّه احد) را سه مرتبه بخوانی ثواب یک ختم قرآن خواهی برد و هرگاه تسبیحات اربعه را بگویی صواب حج و عمره را برده ای و هرگاه طلب مغفرت جهت اموات نمایی همه آنها از تو خشنود می گردند و هرگاه بر من و سایر انبیاء صلوات فرستی همه آنها شفیعان تو خواهند بود، به این قسم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین

(179) اثرات آب باران نیسان

اولین ماه تابستان است در کتاب انیس الصالحین از رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و آله مروی است که: جبرئیل دعایی به من تعلیم نمود که داروی جمیع دردها است و طریقه اش آن است که قدری از آب باران اولین ماه تابستان را بگیرد قبل از آن که به زمین برسد در ظرف پاکی و سوره (حمد و توحید و قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق و آیةالکرسی و قل یا ایها الکافرون و انا انزلناه) هر کدام را هفتاد مرتبه بر آن بخواند و هفتاد مرتبه (لا اله الا اللَّه) و هفتاد مرتبه (اللَّه اکبر) و هفتاد مرتبه صلوات و هفتاد مرتبه (سبحان اللَّه و الحمدللَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اکبر) بخواند به آن آب بدمد به حق آن کسی که مرا به هدایت مخلوقات فرستاده که او را جمیع امراض شفا یابد و شرح کامل خواص آن رد مفاتیح الجنان است.

(180) فضیلت تسبیح حضرت زهرا سلام اللَّه علیه

اولین ذکری که بعد از اتمام نماز بسیار سفارش شده است تسبیح حضرت زهرا سلام اللَّه علیه است. از امام صادق علیه السلام مروی است که: ما امر می کنیم کودکان خود را به تسبیح حضرت زهرا سلام اللَّه علیه چنان که امر می کنیم آنها را به نماز، پس ترک آن را مکن که هر که مداومت نماید بر آن شقی و بدبخت نمی شود و در روایات معتبر وارد شده که ذکر کثیر که خدا در قرآن مجید به آن امر فرموده تسبیح حضرت فاطمه سلام اللَّه علیه است که باید بعد از هر نماز خوانده شود. امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: هر که تسبیح فاطمه سلام اللَّه علیه را بگوید و بعد از آن استغفار کند خدا او را بیامرزد و آن بر زبان صد هست و در میزان عمل هزار، و شیطان را دور می کند و خدا را خشنود می گرداند. امام صادق علیه السلام نیز فرمودند: هر که این تسبیح را بعد از نماز بگوید پیش از آن که پاهایش را از حالت نماز برگرداند آمرزیده شود و بهشت بر او واجب گردد و نزد من از آن که هزار رکعت نماز بگذارد در هر روز بهتر است و آن تسبیح این است بعد از هر نماز بلافاصله 34 مرتبه اللَّه اکبر؛ 33 مرتبه الحمدللَّه؛ 33 مرتبه سبحان اللَّه.