فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(176) دستوری برای نمازهای قضای گذشته که فراموش شده

امیرالمومنین علیه السلام فرمود شنیدم از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله هر کس ترک کند نماز را از روی جهالت و نداند چقدر باید قضا کند شب دوشنبه پنجاه رکعت نماز بخواند با حمد و سوره و روزه بگیرد روز دوشنبه را و ظهر دوشنبه نیز پنجاه رکعت (25 نماز دو رکعتی) با حمد و سوره بخواند بعد از فراغت صد مرتبه استغفار کند این عمل مطابق با صد سال نماز قضا شده خدا حساب می فرماید ولی اگر بداند چقدر قضاء دارد باید همه آن را بجا آورد.

(177) دستوری برای حفظ کردن قرآن در مدت کم

از برای حفظ قرآن سه شب یا هفت شب جمعه در سحر و اگر نتواند در نصف شب و اگر نتواند در اول شب چهار رکعت نماز بخواند و در رکعت اول بعد از فاتحه سوره (یس) و در رکعت دوم (حم دخان) و در رکعت سوم (الم سجده) و در رکعت چهارم (سوره الملک) را باید بخواند و بعد از نماز و مناجات و صلوات به روح انبیاء عظام و حضرت رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله آمرزش برای مومنین و مومنات و برادران دینی که پیش از وی بوده اند باید خواست آنگاه این دعا را بخواند.
اللهم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی و ارحمنی ان اتکلف ما لایعنینی و ارزقنی حسن النظر فیما یرضیک اللهم بدیع السماوات و الارض ذالجلال و الاکرام و العزه التی لا ترام اسئلک یا اللَّه یا رحمان بجلالک و نور عرشک ان تنور بکتابک بصری و ان تطلق به لسانی و ان تفرج به عن قلبی و ان تشرح به صدری و ان تغسل به بدنی فانه لایعنینی علی الحق غیرک و لا یوتیه الا انت و لا حول و لا قوه الا باللَّه العلی العظیم.

(178) دستور العمل قبل از خواب از پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله

محدث فیض در خلاصه الاذکار نقل کرده که از حضرت زهرا سلام اللَّه علیه روایت شده که شبی حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله بر من وارد شد در وقتی که در رختخواب خود را پهن کرده و مهیای خوابیدن بودم فرمود: ای فاطمه! مخواب مگر آنگاه که این چهار عمل را انجام داده باشی.
اولا: یک ختم قرآن بخوان و بخواب و دیگر یک حج و یک حج عمره بجای آور و بخواب سوم آن که همه مومنین را از خود راضی گردان و چهارم آن که من و همه انبیاء را شفیعان خود قرار دهی. پیغمبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله فرمود: عزیزم! خدای تعالی روی لطفی که به پدر تو و تو دارد این دستور را بقدری سهل و آسان قرار داد که شما و شیعیان عمل نمایید و اجر و مزد بسیاری برای شما خواهد بود هرگاه سوره (قل هو اللَّه احد) را سه مرتبه بخوانی ثواب یک ختم قرآن خواهی برد و هرگاه تسبیحات اربعه را بگویی صواب حج و عمره را برده ای و هرگاه طلب مغفرت جهت اموات نمایی همه آنها از تو خشنود می گردند و هرگاه بر من و سایر انبیاء صلوات فرستی همه آنها شفیعان تو خواهند بود، به این قسم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین