فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(172) ختم بسیار مجرب اذاوقعه

در هر ماهی که روز دوشنبه اولش باشد شروع کند. روز اول یک مرتبه و روز دوم دو مرتبه تا روز چهاردهم چهارده مرتبه خوانده شود. روز اول که ماه است هنگام شروع دو رکعت نماز حاجت بخواند و بعد از نماز تسبیح حضرت زهرا سلام اللَّه علیه را بگوید و روزهای پنجشنبه بین این چهارده روز بعد از قرائت سوره اذاوقعه این دعا را یک مرتبه بخواند:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
یا واجد یا ماجد یا جواد یا حلیم و یا حنان یا منان یا کریم اسئلک تحفه من تحفاتک تلم بها شعثی و تقضی بها دینی و تصلح بها شانی برحمتک یا سیدی اللهم ان کان رزقی فی السماء فانزله و ان کان فی الارض فاخرجه و ان کان بعیدا فقربه و ان کان قریبا فیسره و ان کان قلیلا فکثره و ان کان کثیرا فبارک لی فیه فارسله علی ایدی خیار خلقک و لا تحوجن الی شرار خلقک و ان لم تکن فکونه بکینونیتک و و خدانیتک اللهم انقلب الی حیث اکون و لا تنقلنی الیه حیث یکون انک علی کل شی ء قدیر یا رحیم یا غنی و صل علی محمد اتمم علینا نعمتک و هنئنا کرامتک برحمتک یا ارحم الراحمین.

(173) ختم سوره اذاوقعه

جهت وسعت رزق ابتدا کند از شب جمعه و در شب جمعه دیگر ختم کند و در هر شب پنج مرتبه سوره اذاوقعه را بخواند و بعد از هر مرتبه این دعا را بخواند:
اللهم انی اسئلک رزقا واسعا حلالا طیبا بغیر کدو استجب دعائی بغیر رد و اغوذ بک من الفقر و الدین و صلی اللَّه علی محمد و آله الطاهرین.

(174) ختم یا علی علیه السلام

اسم مبارک حضرت علی علیه السلام از برای هر حاجت که مداومت کند چهار روز نگذشته که نتیجه خواهد گرفت ان شاء اللَّه و آن این است که در مسجد به جای خلوت برود دوازده هزار مرتبه (یا علی علیه السلام) بگوید. البته حاجتش روا شود شک نیست زیرا که حضرت علی علیه السلام اسم اعظم است.