فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(171) ختم اذاوقعه

به جهت وسعت رزق ابتدا کند از شب شنبه و هر شب سه مرتبه بخواند وشب جمعه هشت بار بخواند تا مدت پنج هفته به همین نحو و قبل از شروع در هر مرتبه از سوره این دعا را بخواند:
اللهم ارزقنا رزقنا واسعا حلالا طیبا من غیر کدو استجب دعوتنا من غیر رد و اعوذ بک من افضحتین الفقر و الدین و ادفع عنی هذین بحق الا مامین السبطین الحسن و الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین.

(172) ختم بسیار مجرب اذاوقعه

در هر ماهی که روز دوشنبه اولش باشد شروع کند. روز اول یک مرتبه و روز دوم دو مرتبه تا روز چهاردهم چهارده مرتبه خوانده شود. روز اول که ماه است هنگام شروع دو رکعت نماز حاجت بخواند و بعد از نماز تسبیح حضرت زهرا سلام اللَّه علیه را بگوید و روزهای پنجشنبه بین این چهارده روز بعد از قرائت سوره اذاوقعه این دعا را یک مرتبه بخواند:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
یا واجد یا ماجد یا جواد یا حلیم و یا حنان یا منان یا کریم اسئلک تحفه من تحفاتک تلم بها شعثی و تقضی بها دینی و تصلح بها شانی برحمتک یا سیدی اللهم ان کان رزقی فی السماء فانزله و ان کان فی الارض فاخرجه و ان کان بعیدا فقربه و ان کان قریبا فیسره و ان کان قلیلا فکثره و ان کان کثیرا فبارک لی فیه فارسله علی ایدی خیار خلقک و لا تحوجن الی شرار خلقک و ان لم تکن فکونه بکینونیتک و و خدانیتک اللهم انقلب الی حیث اکون و لا تنقلنی الیه حیث یکون انک علی کل شی ء قدیر یا رحیم یا غنی و صل علی محمد اتمم علینا نعمتک و هنئنا کرامتک برحمتک یا ارحم الراحمین.

(173) ختم سوره اذاوقعه

جهت وسعت رزق ابتدا کند از شب جمعه و در شب جمعه دیگر ختم کند و در هر شب پنج مرتبه سوره اذاوقعه را بخواند و بعد از هر مرتبه این دعا را بخواند:
اللهم انی اسئلک رزقا واسعا حلالا طیبا بغیر کدو استجب دعائی بغیر رد و اغوذ بک من الفقر و الدین و صلی اللَّه علی محمد و آله الطاهرین.