فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(170) ختم باب الحوائج امام موسی کاظم علیه السلام

نماز حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در کتاب منتخب الادعیه از فاضل یزدی رحمةاللَّه مرقوم است به جهت بر آمدن حاجت نماز حضرت باب الحوائج را بخواند و آن دو رکعت است. در هر رکعت بعد از حمد دوازده مرتبه سوره توحید را بخواند و بعد از نماز صد مرتبه صلوات بفرستد و بعد به سجده رود و دوازده مرتبه بگوید:
اللهم انی اسئلک بحق المحبوس فی سجن هارون ان تقضی حاجتی.
مستجاب است ان شاء اللَّه.

(171) ختم اذاوقعه

به جهت وسعت رزق ابتدا کند از شب شنبه و هر شب سه مرتبه بخواند وشب جمعه هشت بار بخواند تا مدت پنج هفته به همین نحو و قبل از شروع در هر مرتبه از سوره این دعا را بخواند:
اللهم ارزقنا رزقنا واسعا حلالا طیبا من غیر کدو استجب دعوتنا من غیر رد و اعوذ بک من افضحتین الفقر و الدین و ادفع عنی هذین بحق الا مامین السبطین الحسن و الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین.

(172) ختم بسیار مجرب اذاوقعه

در هر ماهی که روز دوشنبه اولش باشد شروع کند. روز اول یک مرتبه و روز دوم دو مرتبه تا روز چهاردهم چهارده مرتبه خوانده شود. روز اول که ماه است هنگام شروع دو رکعت نماز حاجت بخواند و بعد از نماز تسبیح حضرت زهرا سلام اللَّه علیه را بگوید و روزهای پنجشنبه بین این چهارده روز بعد از قرائت سوره اذاوقعه این دعا را یک مرتبه بخواند:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
یا واجد یا ماجد یا جواد یا حلیم و یا حنان یا منان یا کریم اسئلک تحفه من تحفاتک تلم بها شعثی و تقضی بها دینی و تصلح بها شانی برحمتک یا سیدی اللهم ان کان رزقی فی السماء فانزله و ان کان فی الارض فاخرجه و ان کان بعیدا فقربه و ان کان قریبا فیسره و ان کان قلیلا فکثره و ان کان کثیرا فبارک لی فیه فارسله علی ایدی خیار خلقک و لا تحوجن الی شرار خلقک و ان لم تکن فکونه بکینونیتک و و خدانیتک اللهم انقلب الی حیث اکون و لا تنقلنی الیه حیث یکون انک علی کل شی ء قدیر یا رحیم یا غنی و صل علی محمد اتمم علینا نعمتک و هنئنا کرامتک برحمتک یا ارحم الراحمین.