فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(169) توسل به امام زمان علیه السلام

وارد شده که هر کس حاجتی داشته باشد بعد از نصف شب با داشتن غسل و وضو و لباس تمیز دو رکعت نماز حاجت توسل به حضرت حجة بخواند. در رکعت اول چون در سوره حمد به ایاک نعبد و ایاک نستعین رسید صد مرتبه این جمله را بگوید بعد بقیه سوره را تمام کند و بعد سوره توحید را بخواند. پس به رکوع برود و در رکوع هفت مرتبه سبحان ربی العظیم و بحمده را بگوید و بعد به سجده رود و در هر سجده هفت مرتبه سبحان ربی الاعلی و بحمده را بگوید بعد برخیزد برای رکعت دوم به همین قسم رکعت دوم را هم به جا آورد پس از خاتمه نماز دعا کند و حاجت خود را از خدا تمنا نماید و او را به امام زمان قسم بدهد بعد آن قدر بگوید یا کریم تا نفس قطع شود.

(170) ختم باب الحوائج امام موسی کاظم علیه السلام

نماز حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در کتاب منتخب الادعیه از فاضل یزدی رحمةاللَّه مرقوم است به جهت بر آمدن حاجت نماز حضرت باب الحوائج را بخواند و آن دو رکعت است. در هر رکعت بعد از حمد دوازده مرتبه سوره توحید را بخواند و بعد از نماز صد مرتبه صلوات بفرستد و بعد به سجده رود و دوازده مرتبه بگوید:
اللهم انی اسئلک بحق المحبوس فی سجن هارون ان تقضی حاجتی.
مستجاب است ان شاء اللَّه.

(171) ختم اذاوقعه

به جهت وسعت رزق ابتدا کند از شب شنبه و هر شب سه مرتبه بخواند وشب جمعه هشت بار بخواند تا مدت پنج هفته به همین نحو و قبل از شروع در هر مرتبه از سوره این دعا را بخواند:
اللهم ارزقنا رزقنا واسعا حلالا طیبا من غیر کدو استجب دعوتنا من غیر رد و اعوذ بک من افضحتین الفقر و الدین و ادفع عنی هذین بحق الا مامین السبطین الحسن و الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین.