فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(163) توسل به حضرت سجاد علیه السلام

هرگاه کسی حاجتی داشته باشید تا هفده روز هر روز هفده مرتبه با خلوص نیت این رباعی را بخواند:
ای عابد دشت کربلا ادرکنی ای وارث شاه شهدا ادرکنی
هم خسته تب بودی و هم تشنه آب ای بسته به زنجیر جفا ادرکنی

(164) توسل به حضرت حجة علیه السلام جهت گشایش هر کاری

بسیار مجرب است. هفتاد مرتبه بگوید:
یا اللَّه یا محمد یا علی یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنی و لاتهلکنی

(165) توسل به امام موسی کاظم علیه السلام جهت برآمدن حاجت

مردی خدمت امام هفتم علیه السلام شکایت کرد کار بر من بسته شده و به هر کاری که متوجه می شوم سعی نمی یابم و به هر حاجتی می روم مایوس می شوم. حضرت فرمود: بعد از نماز صبح ده مرتبه این جمله را بگو:
سبحان العظیم و بحمده استغفر اللَّه و اسئله من فضله.
آن مرد مداومت نمود با این دعا و بطور خوبی وضعش نیک گردید.