فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(162) جهت برآمدن حاجت توسل به حضرت زهرا سلام اللَّه علیه

دو رکعت نماز می خواند و بعد از سلام نماز سه تکبیر گفته و بعد تسبیح حضرت زهرا سلام اللَّه علیه را گفته (34 مرتبه اللَّه اکبر؛ 33 مرتبه الحمدللَّه و 33 مرتبه سبحان اللَّه) می باشد و بعد به سجده برود و پیشانی بر مهر نهاده صد مرتبه بگوید: (یا مولاتی یا فاطمه اغیثینی) بعد طرف راست صورت را بر مهر نهاده و صد مرتبه همین جمله را بگوید، و بعد طرف چپ صورت را بر مهر نهاده و صد مرتبه این جمله را متذکر گردد؛ بعد مجددا پیشانی را بر مهر نهاده صد مرتبه همان را بگوید و از خدا حاجت بخواهد.

(163) توسل به حضرت سجاد علیه السلام

هرگاه کسی حاجتی داشته باشید تا هفده روز هر روز هفده مرتبه با خلوص نیت این رباعی را بخواند:
ای عابد دشت کربلا ادرکنی ای وارث شاه شهدا ادرکنی
هم خسته تب بودی و هم تشنه آب ای بسته به زنجیر جفا ادرکنی

(164) توسل به حضرت حجة علیه السلام جهت گشایش هر کاری

بسیار مجرب است. هفتاد مرتبه بگوید:
یا اللَّه یا محمد یا علی یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنی و لاتهلکنی