فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(161) توسل به حضرت امیرالمومنین علیه السلام

هر کس در ثلث آخر شب دو رکعت نماز بخواند با حضور قلب و بعد از آن سر به سجده گذارده چهل مرتبه این جمله را بگوید و حاجت خود را از خدا بخواهد:
اللهم انی اسئلک بروح علی ابن ابیطالب الذی ما اشرک باللَّه طرفة عین ان تقضی حاجتی
از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده که به جهت هر حاجتی بعد از نماز صبح با حضور قلب دوازده نوبت این دعا را بخواند.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
توکلت علی الحی الذی لایموت و الحمدللَّه الذی لم یتخذ صاحبه و لا ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا.

(162) جهت برآمدن حاجت توسل به حضرت زهرا سلام اللَّه علیه

دو رکعت نماز می خواند و بعد از سلام نماز سه تکبیر گفته و بعد تسبیح حضرت زهرا سلام اللَّه علیه را گفته (34 مرتبه اللَّه اکبر؛ 33 مرتبه الحمدللَّه و 33 مرتبه سبحان اللَّه) می باشد و بعد به سجده برود و پیشانی بر مهر نهاده صد مرتبه بگوید: (یا مولاتی یا فاطمه اغیثینی) بعد طرف راست صورت را بر مهر نهاده و صد مرتبه همین جمله را بگوید، و بعد طرف چپ صورت را بر مهر نهاده و صد مرتبه این جمله را متذکر گردد؛ بعد مجددا پیشانی را بر مهر نهاده صد مرتبه همان را بگوید و از خدا حاجت بخواهد.

(163) توسل به حضرت سجاد علیه السلام

هرگاه کسی حاجتی داشته باشید تا هفده روز هر روز هفده مرتبه با خلوص نیت این رباعی را بخواند:
ای عابد دشت کربلا ادرکنی ای وارث شاه شهدا ادرکنی
هم خسته تب بودی و هم تشنه آب ای بسته به زنجیر جفا ادرکنی