فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(160) توسل به حضرت علی علیه السلام جهت برآمدن حاجت

روز چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه روزه گرفته بعد از افطار دو رکعت نماز بخواند و از حال نماز خارج نشود و بلافاصله این رباعی را 110 مرتبه رو به قبله بخواند:
یا امیرالمومنین یا ذالنعم یا امام المتقین یا ذالکرم
اننا جئناک فی حاجاتنا لاتخیبنا و قل فیها نعم

(161) توسل به حضرت امیرالمومنین علیه السلام

هر کس در ثلث آخر شب دو رکعت نماز بخواند با حضور قلب و بعد از آن سر به سجده گذارده چهل مرتبه این جمله را بگوید و حاجت خود را از خدا بخواهد:
اللهم انی اسئلک بروح علی ابن ابیطالب الذی ما اشرک باللَّه طرفة عین ان تقضی حاجتی
از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده که به جهت هر حاجتی بعد از نماز صبح با حضور قلب دوازده نوبت این دعا را بخواند.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
توکلت علی الحی الذی لایموت و الحمدللَّه الذی لم یتخذ صاحبه و لا ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا.

(162) جهت برآمدن حاجت توسل به حضرت زهرا سلام اللَّه علیه

دو رکعت نماز می خواند و بعد از سلام نماز سه تکبیر گفته و بعد تسبیح حضرت زهرا سلام اللَّه علیه را گفته (34 مرتبه اللَّه اکبر؛ 33 مرتبه الحمدللَّه و 33 مرتبه سبحان اللَّه) می باشد و بعد به سجده برود و پیشانی بر مهر نهاده صد مرتبه بگوید: (یا مولاتی یا فاطمه اغیثینی) بعد طرف راست صورت را بر مهر نهاده و صد مرتبه همین جمله را بگوید، و بعد طرف چپ صورت را بر مهر نهاده و صد مرتبه این جمله را متذکر گردد؛ بعد مجددا پیشانی را بر مهر نهاده صد مرتبه همان را بگوید و از خدا حاجت بخواهد.