فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(159) دعایی به جهت برآمدن حاجت از شیخ بهاء الدین عاملی بسیار مجرب است

از شیخ بهاء الدین عاملی رسیده که در شب جمعه این دعا را بر چهل و یک دانه گندم بخواند و بر بام خانه بریزد تا مرغها بخورند اگر حاجتش روا نشود بر من بد گویند.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
لا اله الا اللَّه بعونک و قدرتک لا اله الا اللَّه بحقک و حرمتک لا اله الا اللَّه فرجا فرجنی من امری فرجا و مخرجا ربنا یا ارحم الراحمین.
به هر یک دانه گندم یک مرتبه بخواند.

(160) توسل به حضرت علی علیه السلام جهت برآمدن حاجت

روز چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه روزه گرفته بعد از افطار دو رکعت نماز بخواند و از حال نماز خارج نشود و بلافاصله این رباعی را 110 مرتبه رو به قبله بخواند:
یا امیرالمومنین یا ذالنعم یا امام المتقین یا ذالکرم
اننا جئناک فی حاجاتنا لاتخیبنا و قل فیها نعم

(161) توسل به حضرت امیرالمومنین علیه السلام

هر کس در ثلث آخر شب دو رکعت نماز بخواند با حضور قلب و بعد از آن سر به سجده گذارده چهل مرتبه این جمله را بگوید و حاجت خود را از خدا بخواهد:
اللهم انی اسئلک بروح علی ابن ابیطالب الذی ما اشرک باللَّه طرفة عین ان تقضی حاجتی
از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده که به جهت هر حاجتی بعد از نماز صبح با حضور قلب دوازده نوبت این دعا را بخواند.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
توکلت علی الحی الذی لایموت و الحمدللَّه الذی لم یتخذ صاحبه و لا ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا.