فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(157) دعای هنگام استفاده کردن از تربت امام حسین علیه السلام

با دو سند معتبر از حارث بن مغیره منقول است که خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم من در دو بیماری سخت گرفتارم و به هر دوایی مداوا کرده ام نفع نیافته ام، فرمود: چرا غافلی از تربت امام حسین علیه السلام که در آن شفای هر دردی و ایمنی از هر خوفی است و چون تربت را بر می داری بگو:
اللهم انی اسئلک بحق هذه الطینة و بحق الملک الذی اخذها و بحق النبی الذی قبضها و بحق الوصی الذی حل فیها صل علی محمد و آل محمد و اهل بیته و افعل بی کذا و کذا.
و بعد شفای مرض خود را طلب کند.

(158) صحت یافتن با تربت امام حسین علیه السلام

در بعضی از دعوات از حضرت بقیة اللَّه امام عصر علیه السلام رسیده است هر که این دعا را با تربت امام حسین علیه السلام در قدحی بنویسد و دست خود را بشوید و با انگشت شهادت به مریض دهد تا بخورد صحت یابد.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
بسم اللَّه شفاء و لا اله الا اللَّه اکفاء اذهب الباس رب الناس و اشف انت الشافی شفاء و انت الکافی کفاء لایغادر شفاءک سقما و صلی اللَّه علی محمد و آله اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.

(159) دعایی به جهت برآمدن حاجت از شیخ بهاء الدین عاملی بسیار مجرب است

از شیخ بهاء الدین عاملی رسیده که در شب جمعه این دعا را بر چهل و یک دانه گندم بخواند و بر بام خانه بریزد تا مرغها بخورند اگر حاجتش روا نشود بر من بد گویند.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
لا اله الا اللَّه بعونک و قدرتک لا اله الا اللَّه بحقک و حرمتک لا اله الا اللَّه فرجا فرجنی من امری فرجا و مخرجا ربنا یا ارحم الراحمین.
به هر یک دانه گندم یک مرتبه بخواند.