فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(156) دعای استفاده از تربت امام حسین علیه السلام

در مصباح المتهجدین از حضرت ابوعبداللَّه علیه السلام منقول است چون تناول کند یکی از شما تربت مبارک امام حسین علیه السلام را اول بگوید:
اللهم انی اسئلک بحق الملک الذی تناول و الرسول الذی نزل و الوصی الذی ضمن فیه ان تجعله شفاءاً من کل داء.
و مرضی که دارد نام ببرد شفا یابد ان شاء اللَّه.

(157) دعای هنگام استفاده کردن از تربت امام حسین علیه السلام

با دو سند معتبر از حارث بن مغیره منقول است که خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم من در دو بیماری سخت گرفتارم و به هر دوایی مداوا کرده ام نفع نیافته ام، فرمود: چرا غافلی از تربت امام حسین علیه السلام که در آن شفای هر دردی و ایمنی از هر خوفی است و چون تربت را بر می داری بگو:
اللهم انی اسئلک بحق هذه الطینة و بحق الملک الذی اخذها و بحق النبی الذی قبضها و بحق الوصی الذی حل فیها صل علی محمد و آل محمد و اهل بیته و افعل بی کذا و کذا.
و بعد شفای مرض خود را طلب کند.

(158) صحت یافتن با تربت امام حسین علیه السلام

در بعضی از دعوات از حضرت بقیة اللَّه امام عصر علیه السلام رسیده است هر که این دعا را با تربت امام حسین علیه السلام در قدحی بنویسد و دست خود را بشوید و با انگشت شهادت به مریض دهد تا بخورد صحت یابد.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
بسم اللَّه شفاء و لا اله الا اللَّه اکفاء اذهب الباس رب الناس و اشف انت الشافی شفاء و انت الکافی کفاء لایغادر شفاءک سقما و صلی اللَّه علی محمد و آله اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.