فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(155) دعایی جهت غنی شدن

حضرت خاتم الانبیاء صلی اللَّه علیه و آله به اصحاب صفه در زمانی که از تنگدستی خویش شکایت کردند این دعا را تعلیم ایشان فرمود که دائم بخوانند، غنی خواهند شد:
اللهم رب السموات السبع و رب العرش العظیم اقض عنا الدین و اغننا من الفقر.

(156) دعای استفاده از تربت امام حسین علیه السلام

در مصباح المتهجدین از حضرت ابوعبداللَّه علیه السلام منقول است چون تناول کند یکی از شما تربت مبارک امام حسین علیه السلام را اول بگوید:
اللهم انی اسئلک بحق الملک الذی تناول و الرسول الذی نزل و الوصی الذی ضمن فیه ان تجعله شفاءاً من کل داء.
و مرضی که دارد نام ببرد شفا یابد ان شاء اللَّه.

(157) دعای هنگام استفاده کردن از تربت امام حسین علیه السلام

با دو سند معتبر از حارث بن مغیره منقول است که خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم من در دو بیماری سخت گرفتارم و به هر دوایی مداوا کرده ام نفع نیافته ام، فرمود: چرا غافلی از تربت امام حسین علیه السلام که در آن شفای هر دردی و ایمنی از هر خوفی است و چون تربت را بر می داری بگو:
اللهم انی اسئلک بحق هذه الطینة و بحق الملک الذی اخذها و بحق النبی الذی قبضها و بحق الوصی الذی حل فیها صل علی محمد و آل محمد و اهل بیته و افعل بی کذا و کذا.
و بعد شفای مرض خود را طلب کند.