فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(154) دعا به جهت وسعت رزق

برای رفع فقر و جلب وسعت و باز شدن در بهشت هر روز صد مرتبه بگوید:
لا اله الا اللَّه الملک الحق المبین.

(155) دعایی جهت غنی شدن

حضرت خاتم الانبیاء صلی اللَّه علیه و آله به اصحاب صفه در زمانی که از تنگدستی خویش شکایت کردند این دعا را تعلیم ایشان فرمود که دائم بخوانند، غنی خواهند شد:
اللهم رب السموات السبع و رب العرش العظیم اقض عنا الدین و اغننا من الفقر.

(156) دعای استفاده از تربت امام حسین علیه السلام

در مصباح المتهجدین از حضرت ابوعبداللَّه علیه السلام منقول است چون تناول کند یکی از شما تربت مبارک امام حسین علیه السلام را اول بگوید:
اللهم انی اسئلک بحق الملک الذی تناول و الرسول الذی نزل و الوصی الذی ضمن فیه ان تجعله شفاءاً من کل داء.
و مرضی که دارد نام ببرد شفا یابد ان شاء اللَّه.