فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

دعاهایی جهت زیاد شدن رزق و اداء دین

علی علیه السلام فرمود: شکایت کردم به پیغمبر از قرض، پس فرمود: بگو یا علی!
اللهم اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک.
پس اگر به قدر کوه بزرگی قرض دار باشی خدا ادا می فرماید. ان شاء اللَّه تعالی.
(بحار 95، 1/301)

(150) جهت زیاد شدن رزق

هر روز هزار و یک بار این آیه خوانده شود بسیار فایده دارد:
اللَّه لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز.

(151) دعا جهت ادای دین و قرض

هر روز چهل و یک مرتبه یا چهل و یک روز بعد از نماز صبح خوانده شود که فوق العاده موثر و مجرب است.
و من یقرض اللَّه قرضا حسنا یضاعف له.