فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(147) دعا جهت توسعه رزق از امام جواد علیه السلام

جهت وسعت رزق مکرر گفته شود:
یا من یکفی من کل شی ء و لا یکفی منه شی ء اکفنی ما اهمنی.

(148) جهت گشایش رزق از امام زمان علیه السلام

ملا محمد صادقی عراقی در نهایت سختی و پریشانی و بدحالی بود. به هیچ وجه برای او گشایش نمی شد تا آن شبی در عالم خواب خدمت حضرت حجة علیه السلام رسید و عرض حال خود بگفت. حضرت حجة علیه السلام فرمود: به نزد سید محمد سلطان آبادی برو و به دستورالعمل آن عمل کن:
اول: آن که بعد از فجر صبح دست بر سینه گذارد و هفتاد مرتبه بگوید: (یا فتاح)
دوم: آن که مواظبت کن به خواندن:
لا حول و لا قوه الا باللَّه توکلت علی الحی الذی لا یموت و الحمدللَّه الذی لم یتخذ صاحبه و لا ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا.
سوم: آن که بعد از هر نماز صبح بخواند این جملات را:
بسم اللَّه صلی اللَّه علی محمد و آل محمد و افوض امری الی اللَّه ان اللَّه بصیر بالعباد قوقاه اللَّه سیات ما مکروا الا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المومنین حسبنا اللَّه و نعم الوکیل و انقلبوا بنعمه من اللَّه و فضل لم یمسسهم سوء ماشاء اللَّه لا ماشاء لا حول و لا قوه الا باللَّه ماشاء لا حول و لا قوه الا باللَّه ماشاء اللَّه لا ماشاء الناس ماشاء اللَّه ا یره الناس حسبی الرب من المربوبین حسبی الخالق من المخلوقین حسبی الرازق من المرزوقین حسبی اللَّه رب العالمین حسبی من هو حسبی حسبی من لم یزل حسبی حسبی من کان منذ کنت حسبی حسبی اللَّه لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم و الحمدللَّه رب العالمین.

(149) دعا جهت زیاد شدن روزی توسل به جواد الائمه علیه السلام

جهت زیاد شدن روزی این دعا را روزی چهارده مرتبه تا 9 روز بخواند:
اللهم انی اسئلک بحق ولیک محمد بن علی علیه السلام الا جدت به علی من فضلک و تفضلت به علی من وسعک و وسعت علی رزقک و اعنیتنی عمن سواک و جعلت حاجتی الیک و قضاها علیک انک لما تشاء قدیر.