فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(144) دعای ادای قرض از امام صادق علیه السلام

عیاشی از عبداللَّه بن سنان روایت کرده است: به خدمت حضرت صادق علیه السلام رفتم حضرت فرمودند: می خواهی تو را دعایی تعلیم کنم که چون بخوانی حق تعالی قرض تو را ادا کند و حال تو نیکو شود؟ گفتم: چه بسیار محتاجم به چنین دعا. حضرت فرمود: بعد از نماز صبح بگو:
توکلت علی الحی القیوم الذی لایموت و الحمدللَّه الذی لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا اللهم انی اعوذ بک من البوس و الفقر و من غلبه الدین و السقم و اسئلک ان تعیننی علی اداء حقک الیک و الی الناس (و به روایت شیخ طوسی چنین است:) و من غلبه الدین فصل علی محمد و اله و اعنی علی اداء حقک الیک و الی الناس.

(145) دعا جهت ادای قرض زیاد از حضرت عیسی علیه السلام

مردی به حضرت عیسی بن مریم علیه السلام شکایت کرد از دین خود فرمود بگو:
اللهم یا فارج الهم و منفس الغم و مذهب الاحزان و مجیب دعوة المضطرین یا رحمن الدنیا و الاخرة و رحیمهما انت رحمنی و رحمان کل شی ء فارحمنی رحمة تغنینی بها عن رحمة من سواک و تقضی بها عنی الدین.
پس هرگاه به قدر پری زمین طلا مدیون باشد حق تعالی ادا فرماید.

(146) دعا جهت غنی شدن از حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله

حضرت خاتم الانبیاء صلی اللَّه علیه و آله به اصحاب صفه در وقتی که از تنگدستی خود شکایت کردند این دعا را تعلیمشان فرمود که دائم بخوانند، غنی خواهند شد.
اللهم رب السموات السبع و رب العرش العظیم اقض عنا الدین و اغننا من الفقر