فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(143) دعای ادای قرض موسی کاظم علیه السلام

مردی به خدمت امام موسی کاظم علیه السلام شکایت کرد که کار من بسته شده است و به هر کاری که متوجه می شوم، سود نمی یابم و به هر حاجت که روی نهم برآورده نمی شود. حضرت فرمودند: بعد از نماز صبح ده مرتبه بگو:
سبحان اللَّه العظیم و بحمده استغفر اللَّه و اسئله من فضله.
راوی گوید: بعد از مدتی مال بسیار به دست من آمد.

(144) دعای ادای قرض از امام صادق علیه السلام

عیاشی از عبداللَّه بن سنان روایت کرده است: به خدمت حضرت صادق علیه السلام رفتم حضرت فرمودند: می خواهی تو را دعایی تعلیم کنم که چون بخوانی حق تعالی قرض تو را ادا کند و حال تو نیکو شود؟ گفتم: چه بسیار محتاجم به چنین دعا. حضرت فرمود: بعد از نماز صبح بگو:
توکلت علی الحی القیوم الذی لایموت و الحمدللَّه الذی لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا اللهم انی اعوذ بک من البوس و الفقر و من غلبه الدین و السقم و اسئلک ان تعیننی علی اداء حقک الیک و الی الناس (و به روایت شیخ طوسی چنین است:) و من غلبه الدین فصل علی محمد و اله و اعنی علی اداء حقک الیک و الی الناس.

(145) دعا جهت ادای قرض زیاد از حضرت عیسی علیه السلام

مردی به حضرت عیسی بن مریم علیه السلام شکایت کرد از دین خود فرمود بگو:
اللهم یا فارج الهم و منفس الغم و مذهب الاحزان و مجیب دعوة المضطرین یا رحمن الدنیا و الاخرة و رحیمهما انت رحمنی و رحمان کل شی ء فارحمنی رحمة تغنینی بها عن رحمة من سواک و تقضی بها عنی الدین.
پس هرگاه به قدر پری زمین طلا مدیون باشد حق تعالی ادا فرماید.