فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

دعاهایی که اسم اعظم دارد

از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است که فرمود: شبی خضر نبی علیه السلام را در خواب دیدم و به وی گفتم که تعلیم کن مرا چیزی که به واسطه آن بر دشمنان پیروز گردم فرمود: یا علی علیه السلام بگو: (یا هو یا من لا هو الا هو) روز بعد جریان را به حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله عرض کردم فرمود: او اسم اعظم را به تو تعلیم کرده؛ و همین اسم در روز بدر بر زبان من جاری بود و حق سبحان به برکت این اسم مرا نصرت داد.
از حضرت سجاد علیه السلام منقول است که از حق سبحان در خواستم که اسم اعظم به من تعلیم فرماید در جواب به من نمودند که بگو:
اللهم انی اسئلک باسمک اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه لا اله الا هو رب العرش العظیم.
به برکت این اسم هر چه خواستم کرامت فرمود.
گویند که اسم اعظم اللَّه تعالی که حضرت عیسی علیه السلام مرده را به آن زنده می کرد این کلمات بود:
یا رب الارباب و یا مسبب الاسباب و یا مفتح الابواب و یا معتق الرقاب الهی فی السماء عرشک و فی الارض قدرتک یا حی یا قیوم یا ذالجلال و الاکرام.
از مرحوم نهاوندی است که حضرت صادق علیه السلام به اصحاب خود فرمود: آیا می خواهید که اسم اعظم را بدانید؟ عرض کردند: بلی. فرمود: هرگاه سوره حمد و توحید و انا انزلناه را با آیةالکرسی بخوانید و بعد از آن برخیزید رو به قبله و حاجت خود را از خدا بخواهید برآورده خواهد شد.
غالب بن قطان بیست سال از خداوند درخواست اسم اعظم می کرد سه شب پی در پی در خواب دید که می گویند بخوان:
یا فارج الهم و یا کاشف الغم یا صادق الوعد یا موفیا بالعهد یا منجز الوعد یا حی لا اله الا انت صلی اللَّه علی محمد و ال محمد و سلم.
یا حی یا قیوم اسم اعظم است.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله فرمودند: اسم اعظم خدا در شش آیه آخر سوره حشر است.

چندین دعای مهم از پیامبران

(137) دعای حضرت آدم علیه السلام برای مبارزه با نفس

از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که حضرت آدم به خدا از نفس شکایت کرد وحی آمد بگو:
لا حول و لا قوه الا باللَّه (و به روایتی این دعا را) یا رباه یا رباه لا یرد عضبک لاا حلمک و لا ینجی من عقوبتک الا التضرع الیک حاجتی التی ان اعطیتنیها لم یضرنی ما حرمتنی و ان حرمتنیها لم ینفعنی ما اعطیتنی اللهم انی اسئلک الفوز بالجنه و اعوذبک من النار یا ذا العرش الشامخ المنیف یا ذالجلال و الاکرام الباذخ العظیم یا ذالملک الفاخر القدیم یا اله العالمین یا صریخ المستصرخین و یا منزولا به کل حاجه انکنت قد رضیت فازدد عنی رضا منک و قربنی منک زلفی و الا تکن رضیت عنی فبحق محمد و اله و بفضلک علیهم لما رضیت عنی انک انت التواب الرحیم.