فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(131) دعا به جهت رفع گرفتاری

در مکارم الاخلاق است که حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله به علی علیه السلام فرمودند: هرگاه گرفتاری پیدا کردی این دعا را زیاد بخوان.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
لا حول و لا قوة الا باللَّه العلی العظیم ایاک نعبد و ایاک نستعین.

(132) می خواهید دارای پسر شوید

گویند اگر حمد و معوذتین (قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق) را با تربت مقدسه بنویسند و زن و مرد از آب آن بخورند، زن به پسر آبستن شود.

(133) اگر در مشکلی سخت گرفتار شدی

در کتاب صحیفه الامان آمده است اگر در محنتی گرفتار باشی هفتاد مرتبه بگو:
یا اللَّه یا محمد یا علی یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنی و لاتهلکنی.
(بسیار مجرب است: تجربه شده است).