فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(129) دعا به جهت آمرزش

این دعا را جبرئیل برای پیغمبر علیه السلام جهت آمرزش امت آورد و هر کس بخواند و بنویسد و همراه خود داشته باشد سود بسیار دارد.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
اللهم بارک علینا و ارفع عنا بلایانا یا روف لبیک اشفع لبیک و ارحم لبیک و ان اللَّه یبعث من فی القبور و صلی اللَّه علی خیر خلقه محمد و اله اجمعین و سلم تسلیما کثیرا کثیرا دائما ابدا برحمتک یا ارحم الراحمین.

(130) دعای دیگر به جهت آمرزش گناهان

حضرت علی علیه السلام می فرماید: هر کس این دعا را بعد از نمازها بخواند خداوند گناهان او را می آمرزد اگر چه قدر شماره ستارگان آسمانها باشد و به قدر قطرات باران.
یا من لایشغله سمع عن سمع یا من لایغلطه السائلون یا من لایبرمه الحاح الملحین اذقنی برد عفوک و مغفرتک و حلاوة رحمتک.

(131) دعا به جهت رفع گرفتاری

در مکارم الاخلاق است که حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله به علی علیه السلام فرمودند: هرگاه گرفتاری پیدا کردی این دعا را زیاد بخوان.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
لا حول و لا قوة الا باللَّه العلی العظیم ایاک نعبد و ایاک نستعین.