فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(128) دعا به جهت قبولی توبه

از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که کلماتی که آدم به آنها تکلم کرد و توبه اش قبول شد این کلمات بود:
اللهم لا اله انت سبحانک و بحمدک انی عملت سوءا و ظلمت نفسی فاغفرلی انک انت التواب الرحیم لا اله الا انت سبحانک و بحمدک انی ظلمت نفسی فاغفرلی انک انت خیر الغافرین.

(129) دعا به جهت آمرزش

این دعا را جبرئیل برای پیغمبر علیه السلام جهت آمرزش امت آورد و هر کس بخواند و بنویسد و همراه خود داشته باشد سود بسیار دارد.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
اللهم بارک علینا و ارفع عنا بلایانا یا روف لبیک اشفع لبیک و ارحم لبیک و ان اللَّه یبعث من فی القبور و صلی اللَّه علی خیر خلقه محمد و اله اجمعین و سلم تسلیما کثیرا کثیرا دائما ابدا برحمتک یا ارحم الراحمین.

(130) دعای دیگر به جهت آمرزش گناهان

حضرت علی علیه السلام می فرماید: هر کس این دعا را بعد از نمازها بخواند خداوند گناهان او را می آمرزد اگر چه قدر شماره ستارگان آسمانها باشد و به قدر قطرات باران.
یا من لایشغله سمع عن سمع یا من لایغلطه السائلون یا من لایبرمه الحاح الملحین اذقنی برد عفوک و مغفرتک و حلاوة رحمتک.