فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(127) دعا به جهت زود جواب آمدن نامه

از حضرت موسی کاظم علیه السلام روایت شده است که فرمودند: چون می خواهی نامه ای به کسی نویسی به جهت مطلبی که خواهی زود روا شود بر سر کاغذ بنویس:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
وعداللَّه الصابرین المخرج مما یکرهون و الرزق من حیث لایحتسبون جعلنا اللَّه ایاکم من الذین لاخوف علیهم و لا هم یحزنون.
مکرر تجربه شده و تخلف نداشته است.

(128) دعا به جهت قبولی توبه

از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که کلماتی که آدم به آنها تکلم کرد و توبه اش قبول شد این کلمات بود:
اللهم لا اله انت سبحانک و بحمدک انی عملت سوءا و ظلمت نفسی فاغفرلی انک انت التواب الرحیم لا اله الا انت سبحانک و بحمدک انی ظلمت نفسی فاغفرلی انک انت خیر الغافرین.

(129) دعا به جهت آمرزش

این دعا را جبرئیل برای پیغمبر علیه السلام جهت آمرزش امت آورد و هر کس بخواند و بنویسد و همراه خود داشته باشد سود بسیار دارد.
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
اللهم بارک علینا و ارفع عنا بلایانا یا روف لبیک اشفع لبیک و ارحم لبیک و ان اللَّه یبعث من فی القبور و صلی اللَّه علی خیر خلقه محمد و اله اجمعین و سلم تسلیما کثیرا کثیرا دائما ابدا برحمتک یا ارحم الراحمین.