فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(117) دعا مخصوص جمعه آخر ماه رمضان برای رسیدن به رمضان دیگر

در زاد المعاد از جابر بن عبداللَّه انصاری منقول است که گفت: در جمعه آخر ماه رمضان به خدمت رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله رسیدم. چون نظر آن حضرت بر من افتاد فرمود: این آخرین جمعه است از ماه مبارک رمضان، پس آن را وداع کن و بگو:
اللهم لا تجعله آخر العهد من صیامنا ایاه فان جعلته فاجعلنی مرحوما و لا تجعلنی محروما.
زیرا که هر کس این دعا را در این روز بخواند به یکی از دو خصلت نیکو ظفر می یابد یا به رسیدن به ماه رمضان آینده یا به آمرزش خدا و رحمت بی انتها.

(118) دعای مخصوص ماه رجب

در خلاصه الاذکار منقول است که هر کس در ماه رجب هزار مرتبه بگوید استغفر اللَّه ذالجلال و الاکرام من جمیع الذنوب و الاثام.
خداوند به ملائکه خطاب می فرماید که اگر او را نیامرزیدم خدای شما نیستم.

(119) دعای مخصوص شب نیمه شعبان

در شب نیمه شعبان ماه که شب برات می گویند و شب ولادت امام زمان علیه السلام است بیست و یک نوبت این دعا را بخواند در بین مغرب و عشا پیش از تکلم با کسی؛ تا شب برات سال آینده هیچ مکروهی به او نرسد و اگر عمر او تمام شده باشد عمر مجدد یابد.
اللهم انک علیم ذو اناه و لا طاقه لنا بحکمک یا اللَّه یا اللَّه یا اللَّه الامان الامان الامان من الطاعون و الوبا و موت الفجاه و سوء القضاء و شماته الاعداء ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنونن برحمتک یا ارحم الراحمین (ایضا بخواند) اللهم لک الحمد عدد عفوک عن عبادک برحمتک یا ارحم الراحمین.