فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(112) دعای دیگر برای شخصی که در حال احتضار است

حضرت رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله حاضر شدند نزد شخصی که در حالت احتضار بود فرمود: بگو:
اللهم اغفرلی الکثیر من معصیتک و اقبل منی الیسیر من طاعتک.

(113) دعا به جهت رفع عذاب قبر

رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود: هر که هر روز ده بار این دعا را بخواند چهار هزار گناه کبیره او را خدا بیامرزد و او را از سکرات موت و قبر و صد هزار هول قیامت برهاند و از شر شیطان و لشکرهای او محفوظ گردد و قرضش ادا می شود و غمش زایل گردد:
اعددت لکل هول لا اله الا اللَّه و لکل هم و غم ماشاء اللَّه و لکل نعمه الحمدللَّه و لکل رخاء الشکر للَّه و لکل اعجوبه سبحان اللَّه و لکل ذنب استغفر اللَّه و لکل مصیبته انا للَّه و انا الیه راجعون و لکل ضیق حسبی اللَّه و لکل قضاء و قدر توکلت علی اللَّه و لکل عدو اعتصمت باللَّه و لکل طاعه و معصیه لا حول و لا قوه الا باللَّه العلی العظیم.

(114) دعا به هنگام ورود به قبرستان

از حضرت امیرالمومنین علیه السلام در زیارت اهل قبور روایت شده است که فرمودند: به هنگام ورود به قبرستان بگویید:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
السلام علی اهل لا اله الا اللَّه من اهل لا اله الا اللَّه یا اهل لا اله الا اللَّه بحق لا اله الا اللَّه کیف وجدتم قول لا اله الا اللَّه من لا اله الا اللَّه یا لا اله الا اللَّه بحق لا اله الا اللَّه اغفر لمن قال لا اله الا اللَّه وحشرنا فی زمره من قال لا اله الا اللَّه محمد رسول اللَّه علی ولی اللَّه.
و آن جناب فرمودند: شنیدم از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله که فرمود هر که این دعا را بخواند حق تعالی ثواب پنجاه سال عبادت به او عطا فرماید و گناهان پنجاه سال او را و پدر و مادرش را بیامرزد.
(بحار الانوار جلد 102).