فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(110) دعایی که در موقع جان دادن باید تلقین کنید

حضرت باقر علیه السلام: هر که از اهل خانه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام که در حال جان دادن بود حضرت کلمات فرج را تلقین ایشان می فرمود که بخوانند چون می خواندند می فرمود برو که دیگر بر تو ترسی نیست.
لا اله الا اللَّه الحلیم الکریم لا اله الا اللَّه العلی العظیم سبحان اللَّه رب السموات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمدللَّه رب العالمین.

(111) دعایی جهت آسانی قبض روح بعد از هر نماز قرائت شود

بسم اللَّه الرحمن الرحیم
اللهم یا مالک الموت طیبنی للموت و اصلحنی قبل الموت و ارحمنی عند الموت و هون علی سکرات الموت و لا تعذبنی بعد الموت و ارضنی الی ملک الموت یا فاطر السموات و الارض انت و لیی فی الدنیا و الاخره.
توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین.

(112) دعای دیگر برای شخصی که در حال احتضار است

حضرت رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله حاضر شدند نزد شخصی که در حالت احتضار بود فرمود: بگو:
اللهم اغفرلی الکثیر من معصیتک و اقبل منی الیسیر من طاعتک.