فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(108) دعا اگر مالی یا حیوانی گم کردید

حضرت صادق علیه السلام فرمود: هرگاه از کسی مالی یا حیوانی گم شود این دعا را بخواند:
اللهم انک اله من فی السماء و اله من فی الارض و عدل فیهما و انت الهادی من الضلاله و ترد الضاله رد علی ضالتی من رزقک و عطیتک اللهم لاتفتن بها مومنا و لا تغن بها کافرا اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک و علی اهل بیته.

(109) دعا برای پیدا شدن گم شده

حضرت امام رضا علیه السلام: برای گم شده بگوید:
و عنده مفاتح الغیب لایعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها و لا حبه فی ظلمات الارض و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین اللهم انک تهدی من الضلاله و تنجی من العمی و ترد الضاله صل علی محمد و آله و اغفر لی و رد ضالتی و صل علی محمد و آله و سلم.

(110) دعایی که در موقع جان دادن باید تلقین کنید

حضرت باقر علیه السلام: هر که از اهل خانه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام که در حال جان دادن بود حضرت کلمات فرج را تلقین ایشان می فرمود که بخوانند چون می خواندند می فرمود برو که دیگر بر تو ترسی نیست.
لا اله الا اللَّه الحلیم الکریم لا اله الا اللَّه العلی العظیم سبحان اللَّه رب السموات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمدللَّه رب العالمین.