فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(107) دعا اگر راه را گم کردید

به آواز بلند بگوید (یا فارس الحجاز ادرکنی یا ابا صالح المهدی ادرکنی ادرکنی) از طرف حضرت ولی عصر علیه السلام راه به او نشان داده می شود و گمراه نمی شود و بسیار مجرب است.

(108) دعا اگر مالی یا حیوانی گم کردید

حضرت صادق علیه السلام فرمود: هرگاه از کسی مالی یا حیوانی گم شود این دعا را بخواند:
اللهم انک اله من فی السماء و اله من فی الارض و عدل فیهما و انت الهادی من الضلاله و ترد الضاله رد علی ضالتی من رزقک و عطیتک اللهم لاتفتن بها مومنا و لا تغن بها کافرا اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک و علی اهل بیته.

(109) دعا برای پیدا شدن گم شده

حضرت امام رضا علیه السلام: برای گم شده بگوید:
و عنده مفاتح الغیب لایعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها و لا حبه فی ظلمات الارض و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین اللهم انک تهدی من الضلاله و تنجی من العمی و ترد الضاله صل علی محمد و آله و اغفر لی و رد ضالتی و صل علی محمد و آله و سلم.